Informa't de les malalties en què som especialistes

Neuroblastoma en la infància

Neuroblastoma en la infància a Vall d'Hebron

El neuroblastoma és un dels càncers més comuns en nens menors de cinc anys i representa la meitat dels càncers en els nadons. És molt rar que aquest tipus de càncer es presenti en nens més grans o en adolescents. El neuroblastoma es forma a partir d’unes cèl·lules de l’embrió formades pels ganglis simpàtics i la medul·la suprarenal i pot tenir, per tant, diferents localitzacions i una presentació clínica molt variada.

Informació destacada

Com actua el neuroblastoma?

 

Actualment no se’n coneix la causa, però sí que se sap que molt poques vegades és hereditari. Aproximadament dues terceres parts dels neuroblastomes es presenten a la glàndula suprarenal (que es localitza per sobre dels ronyons) o a prop de la medul·la espinal a les cèl·lules de nervis que controlen el ritme del cor, la pressió i la digestió. Altres neuroblastomes poden aparèixer al pit, al coll o a la pelvis. Moltes vegades, quan se’n fa el diagnòstic ja s’han propagat, hi ha metàstasi als ganglis limfàtics, al fetge, als ossos, a la medul·la òssia o a altres òrgans.

El neuroblastoma es pot dividir en altres dos tipus de tumor:

  • Ganglioneuroma, que no es dissemina però pot créixer.
  • Ganglioneuroblastoma, que pot créixer i propagar-se.

Els símptomes inicials dels neuroblastomes poden ser imprecisos i incloure fatiga, pèrdua de pes o pèrdua de la gana. 

Els tumors abdominals poden causar dolor d’abdomen o problemes per orinar o evacuar.

Els tumors que pressionen la medul·la espinal poden causar debilitat dels braços o les cames i provoquen que el pacient tingui dificultats per moure els braços o per caminar.

Si el tumor s’ha propagat als ossos, pot provocar dolor i, si es propaga al voltant dels ulls, pot causar ulls sortits i ulleres. També hi pot haver inflamació o una massa al voltant de l'os o del teixit afectat. Altres símptomes menys comuns són la pèrdua de pes i la febre.

 

A qui afecta el neuroblastoma?

 

Les neoplàsies malignes en l’infant i en l’adolescent són malalties poc freqüents, però són una de les causes de morbimortalitat més important en aquests grups d’edat. Anualment a l’Estat espanyol es diagnostica càncer a1.000 pacients menors de 14 anys. El neuroblastoma representa el 10 % dels càncers infantils.

 

El diagnòstic

 

Si el metge  pensa que l’infant té un neuroblastoma, li farà un examen molt acurat i demanarà diverses proves de diagnòstic que determinaran la mida i la ubicació del tumor. Les proves més freqüents són: 

  • anàlisi de sang i d’orina
  • ecografies
  • ressonància magnètica
  • aspiració de medul·la òssia, generalment  d’ un os de l’esquena
  • biòpsia del tumor, per confirmar-ne el diagnòstic

 

El tractament habitual

 

Els tractaments s’administren tenint en compte l’estadi de la malaltia, l’edat del nen i la ubicació del tumor. 

Alguns neuroblastomes de risc baix poden desaparèixer sense cap tractament i, d’altres, es poden curar amb cirurgia sense necessitat d’altres tractaments. No obstant això, molts tumors anomenats de “risc alt” ja tindran cèl·lules del tumor que s’han propagat a altres parts del cos i caldrà combinar el tractament amb quimioteràpia, cirurgia, radioteràpia, trasplantament de moll de l’os i immunoteràpia.

 

La prevenció

 

Actualment no hi ha mesures que permetin prevenir aquest tumor. 

Per centres

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba

Serveis transversals

On es troba
Especialitats assistencials
Grups de recerca
    
Professionals relacionats
Dr. Francisco Javier
Bueno Recio
Cap de Secció
Cirurgia Pediàtrica
Dra. Cristina
Díaz de Heredia Rubio
Cap de Secció
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Investigador
Oncologia, Recerca Translacional en Càncer en la Infància i l'Adolescència
Dr. Lucas
Moreno
Director clínic
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Investigador
Recerca Translacional en Càncer en la Infància i l'Adolescència
Dra. Lorena
Valero Arrese
Metge/ssa
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Dra. Soledad
Gallego Melcón
Metge/ssa
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Cap/Responsable
Recerca Translacional en Càncer en la Infància i l'Adolescència
Dr. Pablo
Velasco Puyó
Sra. Felicidad
Valencia González
Infermer/a
Cirurgia Pediàtrica
Sr. Jordi
Bernabeu Rodríguez
Infermer/a
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Sr. David
Usó Bou
Infermer/a
Cirurgia General i Digestiva
Sra. Raquel
Coronado Robles
Infermer/a
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Sra. Marina
Bonfill Ralló
Psicòleg/a
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Notícies i activitats