Informa't de les malalties en què som especialistes

Canal auriculoventricular parcial

Canal auriculoventricular parcial a Vall d'Hebron

És una cardiopatia que presenta una esquerda en la paret que separa les cavitats dreta i esquerra del cor i una malformació de la vàlvula mitral.

 

Informació destacada

Els pacients amb canal auriculoventricular presenten una esquerda en la paret que separa les cavitats dreta i esquerra del cor i una malformació de la vàlvula mitral, que és la que regula el flux de sang de la cavitat esquerra del cor.

En el cas de canal auriculoventricular parcial pot veure’s afectada la part superior (auricular) o inferior (ventricular) de la paret. En cas de canal auriculoventricular complet l’esquerda afectaria tant la cavitat auricular com la ventricular de la paret.

 

Els símptomes

Segons la mida de l’esquerda interauricular i del grau d'insuficiència mitral, aquesta cardiopatia potpresentar símptomes o no presentar-ne.

En el cas que n’apareguin, els més habituals són els associats a la insuficiència cardíaca:

  • Cansament
  • Falta d’aire
  • Dificultat per guanyar pes
  • Bufs cardíacs

 

El diagnòstic

Es du a terme mitjançant una ecocardiografia que identifica la presència del defecte i el grau d’insuficiència mitral.

 

El tractament habitual

Aquesta cardiopatia es corregeix amb cirurgia, en què es tancarà la comunicació interauricular amb un pegat i es repararà la vàlvula mitral mitjançant el tancament de l’esquerda. L’edat ideal per corregir la cadena AV parcial és entre l’any i els quatre anys de vida.

La gran majoria de pacients als quals se’ls corregeix un defecte d’aquest tipus arriben a una expectativa i qualitat de vida semblants a la de la població general. Els pacients als quals no se’ls corregeix, poden desenvolupar hipertensió pulmonar, una malaltia que disminueix dràsticament l’edat de supervivència a partir dels trenta i quaranta anys.

Hi ha un petit percentatge de pacients (< 10 %) en què la insuficiència mitral necessitarà més procediments al llarg de la seva vida.

 

 

 

Per centres

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba

Serveis transversals

On es troba
Especialitats assistencials
  
Tractaments relacionats
Proves diagnòstiques relacionades