Informa't de les malalties en què som especialistes

Asma

Asma Vall d'Hebron

L'asma és un trastorn del pas de l'aire per les vies respiratòries, i sobretot pels bronquis de petit calibre. Comporta dificultat per respirar de manera que el pacient té sensació d'ofec i ha d'augmentar l'esforç per intentar respirar millor.

L'asma és un trastorn inflamatori crònic de les vies aèries que provoca una obstrucció variable al flux aeri. Habitualment canvia al llarg del dia (pot empitjorar durant la nit) i millora amb el tractament instaurat per tornar a reaparèixer més endavant.

Informació destacada

L'asma és un trastorn inflamatori crònic de les vies aèries que provoca una obstrucció variable al flux aeri. Habitualment canvia al llarg del dia (pot empitjorar durant la nit) i millora amb el tractament instaurat per tornar a reaparèixer més endavant.

És una malaltia produïda bàsicament per un mecanisme inflamatori.

 

En les vies respiratòries dels pacients amb asma tenen lloc tres fenòmens:

 

1. Disminució del diàmetre bronquial que dificulta el flux aeri.

2. Inflamació, amb augment del gruix de la paret bronquial, cosa que també contribueix a dificultar el pas de l'aire.

3. Augment de l'activitat de les glàndules productores de moc, de manera que l'augment de les secrecions contribueix encara més a la dificultat respiratòria.

 

Hi ha un conjunt de cèl·lules que circulen per la sang implicades en la inflamació local que s'observa en l'asma: limfòcits T, mastòcits i eosinòfils. Aquestes cèl·lules s'encarreguen de la defensa normal de l'organisme i tenen una activitat augmentada en l'asma, que s'intenta regular amb la medicació que s'administra.

 

 

Els símptomes

 

Segons el grau d'obstrucció, la persona afectada experimentarà dificultat respiratòria i sensació de falta d'aire. També són característiques de l'asma les sibilacions, que són sorolls aguts com xiulets produïts per l'aire en passar per vies aèries de mida més petita i també per l'augment de la secreció bronquial. 

 

 

A qui afecta la malaltia?

 

L'asma pot afectar tots els grups d'edat i coincideix a vegades amb la bronquitis. Alguns cops pot tenir un origen al·lèrgic o d'exposició a algun agent ambiental o químic. 

 

 

El diagnòstic

 

Espirometria, RX del tòrax, proves d'al·lèrgia.

 

Algunes preguntes són bàsiques per al diagnòstic:

1)         Has tingut alguna vegada “xiulets” al pit?

2)         Has tingut tos, sobretot a la nit?

3)         Has tingut tos, xiulets, dificultat per respirar en algunes èpoques de l'any o en contacte amb animals,

            plantes, tabac o a la feina o bé després de fer exercici?

4)         Has patit refredats que duren més de 10 dies o que et “baixen al pit”?

5)         Has utilitzat medicaments inhalats?

 

 

 

El tractament habitual

 

El tractament es basa en l'ús de fàrmacs broncodilatadors, en forma d’inhalador o de comprimits. També tenen un paper important els fàrmacs antiinflamatoris. 

 

 

 

Les proves més habituals

 

En l'asma les proves diagnòstiques més habituals es basen en:

1) Espirometria: Mesura els fluxos d'aire en inspirar i aspirar, i permet detectar si hi ha obstrucció de la via aèria, una de les característiques de l'asma.

2) Prova broncodilatadora: Permet saber si l'espirometria millora amb els fàrmacs que dilaten la via aèria.

3) Prova de provocació bronquial: la mateixa prova en sentit contrari amb fàrmacs que provoquen una lleu obstrucció de la via aèria que detecta l'espirometria. 

 

 

Prevenció

 

Per a la prevenció de l'asma és fonamental no fumar i evitar l'exposició a al·lergògens que la precipiten i que són detectats amb les proves d'al·lèrgia que formen part de l'estudi de l'asma.

 

 

Per centres

Hospital General

On es troba
      
Professionals relacionats
Dr. Jaume Joan
Ferrer Sancho
Cap de Servei
Pneumologia
Dra. Victòria
Cardona Dahl
Cap de Servei
Al·lergologia
Dr. Maria Luiza
De Souza Galvão
Coordinador Mèdic
Pneumologia
Dr. Moisés
Labrador Horrillo
Dra. Anna
Sala Cunill
Metge/ssa
Al·lergologia
Dr. Mario
Culebras Amigo
Dra. Mar
Guilarte Clavero
Metge/ssa
Al·lergologia
Investigadora Principal
Malalties Sistèmiques
Dr. Marc
Miravitlles
Sra. Emilia
Cid Rodríguez
Infermer/a
Al·lergologia
Sra. Laia
Vilalta Amblàs
Infermer/a
Pneumologia
Dra. Ingrid Johana
Gil Serrano