Treballem al servei del pacient
Inici | L'Hospital | Organització i participació | Equip directiu | Direcció de Recursos Humans

Direcció de Recursos Humans

Treballa per donar suport a tots els professionals en totes aquelles polítiques, programes, normes i procediments en matèria de talent humà. Assessora, promou i assegura les polítiques de selecció, formació, desenvolupament, relacions laborals, seguretat i retribució, sempre vetllant per l’acompliment de les normatives i procediments vigents en matèria de recursos humans.

Consulta altres
direccions de l'Hospital

Torna a l'Equip directiu