Equip directiu

Equip directiu

L'estructura organitzativa de l'hospital s'agrupa en tres tipus de processos transversals, segons si són claus, estratègics o de suport. L'organització es basa en un model que aposta per la interconnexió entre departamentes, el treball en xarxa, l'orientació al pacient i el benefici comú.

Comitè executiu

És l'òrgan de màxima decisió dins de la institució.
Dr. Vicenç
Martínez Ibáñez
Dr. Joan Xavier
Comella Carnicé
Dra. Ana
Ochoa De Echagüen Aguilar
Directora Assistencial
Direcció Assistencial
Sra. Sònia
Cortés Garcia
Directora de Recursos Econòmics
Direcció de recursos econòmics
Sr. Carles
Civit Llort
Director de Recursos Humans
Direcció de Recursos Humans
Dr. Tomàs
Pumarola Sunyer
Director de Docència
Direcció de Docència
Sr. Fran
Garcia Morales
Director de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Director de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Director de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Director de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació

Comitè directiu

Està integrat per la Gerència i els responsables de totes les direccions en les que s'estructura l'hospital.
Directora de Recursos Econòmics
Direcció de recursos econòmics
Director de Docència
Direcció de Docència
Director de Recursos Humans
Direcció de Recursos Humans
Subdirector Assistencial
Direcció Assistencial
Director de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Director de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Director de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Director de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Directora d'Infermeria
Direcció d'Infermeria
Directora de Processos
Direcció Assistencial

Descobreix totes les direccions de l'hospital

Consulta els membres de cada direcció, coneix les seves àrees de responsabilitat i els seus àmbits d'actuació.

Més de 600 professionals
implicats en l'organització del centre

T'expliquem el nostre sistema de particpació, en el que intervenen més de 600 professionals assistencials i no assistencials. Aquesta xarxa de treball multidisciplinària estimula la construcció conjunta de polítiques de l'hospital i contribueix a l'intercanvi d'informació, idees i propostes entre tots els membres que formen part del mateix.
Més informació