Equip directiu

Comitè de Direcció

Descobreix totes les direccions de l'hospital

Consulta els membres de cada direcció, coneix les seves àrees de responsabilitat i els seus àmbits d'actuació.

Dr. Albert
Salazar Soler
Sra. Sonia
Cortés Garcia
Directora de Recursos Econòmics
Direcció de recursos econòmics
Sr. Carles
Civit Llort
Director de Recursos Humans
Direcció de Recursos Humans
Sra. Mª Àngels
Barba Flores
Directora d'Infermeria
Direcció d'Infermeria
Dr. Antonio
Roman Broto
Director Assistencial
Direcció Assistencial
Investigador
Pneumologia
Dra. Soledad
Romea Lecumberri
Directora de Qualitat, Processos i Innovació
Direcció Assistencial
Sra. Esther
Tomas Martinez
Directora d'Infraestructures i Tecnologia
Direcció d'Infraestructures i Tecnologia
Sr. Fran
Garcia Morales
Director de Comunicació, Estretègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciudadana
Director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutradana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana

Més de 600 professionals
implicats en l'organització del centre

T'expliquem el nostre sistema de particpació, en el que intervenen més de 600 professionals assistencials i no assistencials. Aquesta xarxa de treball multidisciplinària estimula la construcció conjunta de polítiques de l'hospital i contribueix a l'intercanvi d'informació, idees i propostes entre tots els membres que formen part del mateix.
Més informació