Equip directiu

Equip directiu

L’estructura organitzativa de l’hospital s'agrupa en tres tipus de processos transversals, segons si són clau, estratègics o de suport. L’organització es basa en un model que aposta per la interconnexió entre departaments, el treball en xarxa, l’orientació al pacient i el benefici comú.

Comitè executiu

És l’òrgan de màxima decisió dins la institució.
Dr. Vicenç
Martínez Ibáñez
Cap/Responsable
CIBBIM-Nanomedicina. Bioenginyeria, Teràpia Cel·lular i Cirurgia en Malformacions Congènites
Dr. Joan Xavier
Comella Carnicé
Dra. Ana
Ochoa De Echagüen Aguilar
Directora Assistencial
Direcció Assistencial
Sr. Francesc
Iglesias Garcia
Adjunt a la Gerència
Gerència
Sra. Rosa
Romà Monfà
Directora de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Directora de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Directora de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Directora de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Sra. María Luisa
Sarrias Pedemonte
Directora de Serveis Generals
Direcció de Serveis Generals
Sra. Sònia
Cortés Garcia
Directora de Recursos Econòmics
Direcció de recursos econòmics
Sr. Carles
Civit Llort
Director de Recursos Humans
Direcció de Recursos Humans
Dr. César
Velasco Muñoz
Director de Gestió Integral i Innovació
Sra. Raquel
Cánovas Paradell
Directora de Tecnologia
Direcció de Tecnologia
Dr. Tomàs
Pumarola Sunyer
Director de Docència
Direcció de Docència

Comitè de direcció

Està integrat per la Gerència i els responsables de totes les direccions 
en què s'estructura l’hospital.
Cap/Responsable
CIBBIM-Nanomedicina. Bioenginyeria, Teràpia Cel·lular i Cirurgia en Malformacions Congènites
Directora de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Directora de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Directora de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Directora de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Directora de Serveis Generals
Direcció de Serveis Generals
Directora de Recursos Econòmics
Direcció de recursos econòmics
Director de Gestió Integral i Innovació
Director de Docència
Direcció de Docència
Director de Recursos Humans
Direcció de Recursos Humans
Directora de Tecnologia
Direcció de Tecnologia
Directora d'Infermeria
Direcció d'Infermeria
Subidrector Assistencial
Direcció Assistencial
Directora de Processos
Direcció Assistencial
Coordinadora del Pla d'Atenció al Ciutadà i Treball Social
Atenció a la Ciutadania i Treball Social

Descobreix totes les Direccions de l'hospital

Consulta els membres de cada direcció, coneix les seves àrees de responsabilitat 
i els seus àmbits d’actuació.

Més de 600 professionals
implicats en la participació del centre

T’expliquem el nostre sistema de participació, en què intervenen més de 600 professionals assistencials i no assistencials. Aquesta xarxa de treball multidisciplinària estimula la construcció conjunta de les polítiques de l’hospital i contribueix a l’intercanvi d’informació, idees i propostes entre tots els membres que en formen part.
Més informació