Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Unitat d’Obstetrícia Social

La Unitat d'Obstetrícia Social ofereix assistència clínica durant l'embaràs a dones i famílies amb risc de vulnerabilitat social.

Informació destacada

La Unitat d'Obstetrícia Social es va crear per poder acompanyar dones amb risc de vulnerabilitat social durant l'embaràs i el puerperi d'una manera multidisciplinària i coordinada. 

L'objectiu social de la Unitat és millorar l'entorn social desfavorable que afecta i agreuja un problema de salut. I, sobretot, ajudar les dones i les seves famílies a adaptar-se a la nova situació a la qual s'enfrontaran després del part. La coordinació entre els Serveis d'Obstetrícia, Treball Social i Neonatologia durant l'embaràs, amb una detecció precoç de la necessitat de suport social, facilita i promou aquest objectiu.

L'equip està format per professionals de treball social, obstetrícia, neonatologia, infermeria, psicologia i psiquiatria. Es fan reunions setmanals amb l'objectiu de conèixer la situació específica de cada família i poder afavorir un suport social i una coordinació precoç amb el servei de treball social local, als centres d'atenció primària.

En els darrers anys, s'ha fet un gran esforç per integrar una visió biopsicosocial de l'atenció de les embarassades amb risc de vulnerabilitat social, i incloure també la recerca en la pràctica clínica.

 

Situacions socials relacionades amb aquesta especialitat:

- Embaràs en adolescents

- Violència masclista

 

Tractaments relacionats amb aquesta especialitat:

- Intervenció social

- Intervenció psicològica

 

Serveis relacionats amb aquesta especialitat:

 - Psiquiatria

- Obstetrícia

- Treball Social

- Neonatologia

 

        
Històries del campus relacionats