Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Retina

Retinopatía de Purtscher

La subespecialitat de retina és una branca de l'oftalmologia que s'ocupa de l'estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties de la retina, l'úvea i el vitri.

Informació destacada

Entre les patologies a les quals fa front aquesta subespecialitat, s'inclouen les patologies de la retina que requereixen tractament mèdic, com són: la retinopatia diabètica, la patologia vascular retiniana, com les trombosis venoses o les oclusions arterials, la degeneració macular associada a l’edat o la miopia magna.

Així mateix, el Servei disposa de la tecnologia més avançada per al tractament quirúrgic de les diferents malalties de la retina:

 • Despreniment de la retina regmatogènic: cirurgies esclerals, vitrectomies o cirurgies combinades
 • Retinopatia diabètica proliferativa
 • Hemorràgies intraoculars
 • Luxacions del cristal·lí (secundàries a traumatisme, col·lagenopaties, síndrome de pseudoexfoliació...).
 • Complicacions de la cirurgia de cataracta.
 • Patologia retiniana pediàtrica
 • Patologia macular: membranes epiretinals i forats maculars
 • Patologia quirúrgica complexa en miopia magna: forats maculars de grans dimensions, casos de maculòsquisi o despreniment de la retina per forat macular
 • Traumatismes oculars severs amb afectació coroidal, retiniana i/o afàquia traumàtica.
 • Malalties poc freqüents com la maculopatia per fosseta papil·lar o el despreniment de la retina per coloboma papil·lar.
 • Endoftalmitis exògena o endògena
 • Perforacions oculars, causticacions o infeccions oculars amb afectació corneal mitjançant la realització de cirurgies combinades amb altres departaments, com la cirurgia amb ús de queratopròtesi temporal.

D'altra banda, el Servei disposa de la tecnologia necessària per a un correcte diagnòstic diferencial de les patologies tumorals de l’ull i la realització d’estudis multidisciplinaris per al diagnòstic i el seguiment dels pacients. Quant al tractament del melanoma de coroide, el Servei du a terme tractaments mitjançant vitrectomia amb adquisició de mostres tumorals i endoresecció tumoral, així com l’implant de plaques de braquiteràpia (radioteràpia local).

Cal destacar que el Departament de Retina de l’Hospital Vall d’Hebron treballa constantment en la realització i l'actualització de protocols d’actuació sobre les diferents malalties de la retina i el vitri. El Departament de Retina està altament compromès amb la recerca i la docència, i destaca per la llarga tradició de publicacions i realització de capítols de llibres, així com la participació en diferents estudis a escala nacional i internacional sobre els últims avenços científics i d’innovació tecnològica, que permeten poder oferir als nostres pacients els últims avenços terapèutics.

L’activitat de recerca clínica i bàsica del grup d’investigació oftalmològica està dedicada a trobar nous tractaments per a la ceguesa. Tenim un programa de recerca en el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques basades en: a) teràpies gèniques i cel·lulars per regenerar o detenir el procés degeneratiu de la retina en models preclínics; b) formulacions de col·liris oculars per descobrir nous compostos antiinflamatoris i antioxidants per tractar malalties de la retina; i c) organoides de la retina 3D derivats de la hiPSC i bioscafolds utilitzats com a models de malaltia de la retina, tant per l’edició del genoma i com pel cribratge de fàrmacs.

     
Professionals relacionats
Dr. Josep
García Arumí
Cap de Servei
Oftalmologia
Cap/Responsable
Oftalmologia
Dra. Anna
Boixadera Espax
Dra. Randa
Falah
Dra. Olaia
Subira Gonzalez
Metge/ssa
Oftalmologia
Dra. Helena
Brosa Morros
Metge/ssa
Oftalmologia
Dra. Laura
Distefano
Metge/ssa
Oftalmologia
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats