Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Farmacologia Clínica

Farmacologia Clínica Hospital Vall d'Hebron

L’objectiu del Servei de Farmacologia Clínica és promoure l’ús raonat, segur, efectiu i eficient dels medicaments a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. En col·laboració amb la Fundació Institut Català de Farmacologia, som Centre Col·laborador de la OMS per a la Recerca i la Investigació en Farmacoepidemiologia.

Informació destacada

Les nostres activitats estan organitzades en suport assistencial i institucional, recerca i docència.

Suport assistencial i institucional

 • Som responsables de la farmacovigilància a l’hospital:
  • aclarim els dubtes dels clínics sobre reaccions adverses als medicaments.
  • desenvolupem el programa de notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments.
  • Organitzem sessions informatives als serveis de l’hospital.
 • Col·laborem en desenvolupar la selecció de medicaments i les polítiques de medicaments per promoure el seu ús saludable:
  • participem activament en la Comissió Farmacoterapèutica de l’hospital.
  • avaluem sol·licituds d’autorització de tractaments en la Comissió d’Avaluació de Tractaments en Condicions Especials d’Ús (CATSEU).
  • col·laborem en el seguiment l’ús de la Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria.
  • aportem el nostre punt de vista a la Comissió del Dolor, la Subcomissions de la Malaltia Tromboembòlica i d’Antibiòtics.
 • Elaborem i difonem informació sobre terapèutica i medicaments:
  • responem les consultes terapèutiques sobre pacients que ens formulen els nostres col·legues de l’hospital.
  • difonem les alertes sobre seguretat dels medicaments.

Recerca

 • Desenvolupem estudis farmacoepidemiològics:
  • descrivim l’ús dels medicaments en la pràctica clínica habitual.
  • generem informació sobre la seguretat i l’efectivitat  dels medicaments en les condicions habituals d’ús.
  • Donem suport a les activitats del Comitè Ètic d’Investigació amb medicaments (CEIm) de l’hospital.
  • Participem en la Unitat de Suport a la Investigació Clínica (USIC) del VHIR.

Docència

 

Consulta el web de la Fundació Institut Català de Farmacologia

 

Grups de recerca
Unitats docents
   
Professionals relacionats
Dr. Eduard
Diogène Fadini
Cap de Servei
Farmacologia Clínica
Dra. Lina
Camacho Arteaga
Dra. Antònia
Agustí Escasany
Cap de Servei
Farmacologia Clínica
Dra. Inmaculada
Fuentes Camps
Dra. Imma
Danés Carreras
Metge
Farmacologia Clínica
Dra. Carla
Sans Pola
Dra. Judit
Riera Arnau
Metge
Farmacologia Clínica
Investigadora
Farmacologia Clínica
Dra. Mònica
Sabaté Gallego
Dra. Montserrat
Bosch Ferrer
Metge
Farmacologia Clínica
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats