La prevenció és la millor opció

Consells pels pacients amb infeccions osteoarticulars resistents

Infeccions osteoarticulars resistents a Vall d'Hebron

L’educació sanitària dels pacients amb infeccions osteoarticulars resistents és clau per evitar la contaminació dels estris i possibles complicacions derivades de la infecció. Així, el professional sanitari posarà èmfasi en la importància de la higiene de la zona infectada i facilitarà indicacions per a una cura (si cal) i per a la presa de medicació de manera correcta durant el temps pautat.

Informació destacada

Què has de tenir en compte si tens infeccions osteoarticulars resistents? 

D’una banda, en el moment que els pacients reben l’alta, el personal d’infermeria els proporcionarà tot el suport i l’educació necessaris perquè puguin tenir cura de la ferida de manera autònoma. La majoria de pacients porta fixadors externs que necessiten cures diàries, per la qual cosa, el personal sanitari destacarà la importància de la higiene en la zona infectada, que ha de ser netejada diàriament i curada amb l’apòsit pautat.

En el cas dels pacients que no són autònoms i no tenen cap familiar o cuidador referent per a les cures, es contactarà amb el CAP de la zona (a través de la unitat de PREALT) per tal de poder fer les cures amb la infermera referent. Si els pacients porten medicació endovenosa es contactarà amb la Unitat d’Hospitalització a Domicili per fer el seguiment i el tractament pertinents.

D’altra banda, cal explicar als pacients la importància de prendre la medicació pautada. En rebre l’alta, a la majoria de pacients se’ls recepten antibiòtics orals de llarga durada (pautats per la Unitat de Malalties Infecciones) i se’ls recorda la importància de mantenir un horari fix i que no s’han d’oblidar de prendre la medicació.

Així mateix, se’ls recorda la importància de dur uns hàbits saludables, com ara:

  • Una bona hidratació
  • Una bona alimentació (basada en una dieta proteica)
  • L’abandonament dels hàbits tòxics (si se’n tenen), com ara l’alcohol i el tabac
    
Professionals relacionats
Dr. Benito
Almirante Gragera
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Malalties Infeccioses
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Sra. Eugènia
Serramontmany
Farmacèutic/a
Farmàcia
Sr. Carlos Javier
Parramón Teixidó
Sra. Jana
Vidal Otero
Dr. Juan Carlos
Juárez Giménez
Farmacèutic/a
Farmàcia
Sr. Lucas
Rivera Sánchez
Farmacèutic/a
Farmàcia
Dr. Vicenç
Falcó Ferrer
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Dr. Adrián
Sánchez Montalvá
Sra. Patricia
García Ortega
Dr. Pau
Bosch Nicolau
Sra. Susana
Clemente Bautista
Farmacèutic/a
Farmàcia
Dr. Fernando
Salvador Vélez