La prevenció és la millor opció

Consells pels pacients amb infeccions osteoarticulars resistents

Infeccions osteoarticulars resistents a Vall d'Hebron

L’educació sanitària dels pacients amb infeccions osteoarticulars resistents és clau per evitar la contaminació dels estris i possibles complicacions derivades de la infecció. Així, el professional sanitari posarà èmfasi en la importància de la higiene de la zona infectada i facilitarà indicacions per a una cura (si cal) i per a la presa de medicació de manera correcta durant el temps pautat.

Informació destacada

Què has de tenir en compte si tens infeccions osteoarticulars resistents? 

D’una banda, en el moment que els pacients reben l’alta, el personal d’infermeria els proporcionarà tot el suport i l’educació necessaris perquè puguin tenir cura de la ferida de manera autònoma. La majoria de pacients porta fixadors externs que necessiten cures diàries, per la qual cosa, el personal sanitari destacarà la importància de la higiene en la zona infectada, que ha de ser netejada diàriament i curada amb l’apòsit pautat.

En el cas dels pacients que no són autònoms i no tenen cap familiar o cuidador referent per a les cures, es contactarà amb el CAP de la zona (a través de la unitat de PREALT) per tal de poder fer les cures amb la infermera referent. Si els pacients porten medicació endovenosa es contactarà amb la Unitat d’Hospitalització a Domicili per fer el seguiment i el tractament pertinents.

D’altra banda, cal explicar als pacients la importància de prendre la medicació pautada. En rebre l’alta, a la majoria de pacients se’ls recepten antibiòtics orals de llarga durada (pautats per la Unitat de Malalties Infecciones) i se’ls recorda la importància de mantenir un horari fix i que no s’han d’oblidar de prendre la medicació.

Així mateix, se’ls recorda la importància de dur uns hàbits saludables, com ara:

  • Una bona hidratació
  • Una bona alimentació (basada en una dieta proteica)
  • L’abandonament dels hàbits tòxics (si se’n tenen), com ara l’alcohol i el tabac
    
Professionals relacionats
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Dr. Israel
Molina Romero
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Dr. Fernando
Salvador Vélez
Dr. Adrià
Curran Fàbregas
Dr. Juan Carlos
Juárez Giménez
Farmacèutic/a
Farmàcia
Dr. Vicenç
Falcó Ferrer
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Dr. Pau
Bosch Nicolau
Dr. Adrián
Sánchez Montalvá
Sra. Desideria
Martinez Rascon
Infermer/a
Malalties Infeccioses
Sra. Aurora
Fernandez Polo
Farmacèutic/a
Farmàcia
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Sra. Mª Josep
Cabañas Poy
Farmacèutic/a
Farmàcia
Sra. Carme
Cañete Ramirez
Farmacèutic/a
Farmàcia
Sra. Inés
Jiménez Lozano
Tècnic Especialista en Farmàcia
Farmàcia