La prevenció és la millor opció

Consells per pacients amb reconstrucció del pavelló auricular

Micròtia Vall dHebron

La micròtia és una malformació congènita que suposa una alteració en el desenvolupament del pavelló auricular. Se solen necessitar entre 2 i 3 intervencions quirúrgiques, separades per un mínim de 6 mesos. L’educació sanitària als pacients amb reconstrucció del pavelló auricular va dirigida a dur una vida saludable, evitar traumatismes de la zona i seguir les indicacions i revisions mèdiques oportunes.

Informació destacada

Què has de tenir en compte si t’han fet una reconstrucció del pavelló auricular

 

Els següents consells ajudaran a la recuperació dels pacients amb una reconstrucció del pavelló auricular:

 • es recomana dormir mantenint el cap elevat, sense recolzar la zona intervinguda
 • s’aconsella fer una cura amb solució antisèptica i mantenir la ferida sempre neta i seca
 • cal evitar mullar la zona durant la higiene diària fins que ho indiqui l’equip mèdic
 • s’ha de mantenir la zona tapada per evitar cops
 • és molt important que després de la intervenció comencin a moure’s de manera progressiva (evitant recolzar i donar cops a la zona operada)
 • és positiu realitzar, de manera precoç, exercicis de fisioteràpia respiratòria utilitzant els incentius inspiratoris que li seran proporcionats a l’hospital
 • s’ha d’evitar l’exposició al sol durant un temps perllongat
 • si s’observen signes d’infecció (inflor, febre, tumefacció, envermelliment, calor local o secreció purulenta), hemorràgia, necrosi, dolor de nova aparició o creixent, cal anar a urgències
 • es recomana realitzar una dieta equilibrada, augmentant en la mesura del possible la ingesta de proteïnes per afavorir la regeneració tissular
 • el tractament que s’ha de seguir figurarà a l’informe d’alta mèdica: generalment consta d’analgèsia (per controlar el dolor) i antibiòtic (per evitar infeccions)
 • podran fer vida normal després de la intervenció, però durant els primers mesos no es podrà realitzar exercici físic ni tampoc fer grans esforços, com ara aixecar pes
 • està totalment desaconsellat el consum de tabac i altres tòxics, ja que dificulten la cicatrització.

 

 

Altres educacions sanitàries vinculades

 

Fisioteràpia respiratòria

Servei de Dietètica

Servei de Medicina Preventiva

 

 

 

 

 

 

    
Professionals relacionats
Sr. Miguel
Jiménez Pera
Infermer/a
Cirurgia Plàstica i Cremats