Dr. Josep Roma Castanyer

Institutions of which it is part

Sóc bioquímic i em dedico a la recerca en càncer infantil. Diàriament cerco noves dianes terapèutiques per als càncers pediàtrics i nous avenços en la personalització del tractament per a pacients d'alt risc. Tinc la convicció que la nostra investigació no només ha de donar lloc a publicacions científiques sinó que ha de conduir també al desenvolupament de nous compostos terapèutics i a una personalització de la teràpia que puguin beneficiar els pacients pediàtrics amb càncer.

Curriculum

Em vaig llicenciar en Bioquímica a la Universitat de Barcelona l'any 1996. Vaig defensar la meva tesi doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2003, tesi que va versar sobre l'estudi dels mecanismes moleculars de la regeneració muscular en les distròfies musculars, en el grup de Neurologia pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron.
Després d'una estada post-doctoral a Filadèlfia (Children's Hospital of Philadelphia, UPENN) dedicada també a l'estudi del teixit muscular, vaig centrar la meva atenció al càncer, amb especial èmfasi en el càncer que s'origina a partir de cèl·lules precursores de múscul, un càncer infantil anomenat rabdomiosarcoma.
Actualment, i des de 2004, sóc l'investigador principal del laboratori de Sarcomes al Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) en el Grup de Recerca Translacional en el Càncer de la Infància i l'Adolescència. Actualment les meves línies d'investigació principals se centren en la caracterització del paper de les vies embrionàries (Notch, Wnt i Hedgehog) en el rabdomiosarcoma, el sarcoma de teixit tou més comú en la població pediàtrica.
L'objectiu final de la meva investigació és traduir el coneixement molecular generat al laboratori en noves teràpies moleculars per millorar la supervivència i la qualitat de vida del pacient oncològic pediàtric.
Josep Roma Castanyer

Institutions

Vall Hebron Institut de Recerca

Main researcher

Childhood Cancer and Blood Disorders

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.