Vall d’Hebron rep la primera beca de recerca Carme Chacón

En total seran 10.000 euros per estudiar l’eficàcia del procediment de Ross en infants amb una cardiopatia congènita que afecta la vàlvula aòrtica

14/02/2024

La Fundació Carmen Chacón ha lliurat la seva primera beca de recerca Carme Chacón destinada a projectes liderats per dones que estudiïn tractaments per les cardiopaties congènites. La guardonada ha estat la Dra. Andrea Bueno, cardiòloga pediàtrica a l’Hospital Universitari de Vall d’Hebron i investigadora del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), per un projecte sobre el procediment de Ross realitzat en lactants menors d’un any.

El procediment de Ross és una operació quirúrgica que es duu a terme en pacients amb una afectació a la vàlvula aòrtica, que regula el trànsit de sang entre el ventricle esquerre del cos i l’artèria d'aorta. L’operació consta de dues fases, en la primera se substitueix la vàlvula afectada per la pròpia vàlvula pulmonar de la persona. En la segona, en el lloc original de la vàlvula pulmonar es trasplanta un homoinjert (teixit humà) en posició pulmonar.  

El projecte de la Dra. Bueno crearà un registre europeu de procediments de Ross recollint les dades de 8 hospitals de tercer nivell que fan amb certa freqüència aquesta intervenció en pacients menors d'un any de vida. Aquestes dades seran analitzades per reunir tota l’experiència acumulada. L’objectiu és millorar el coneixement global de la intervenció per trobar potencials millores en la preparació, la realització i el seguiment posterior de l'operació en aquests pacients. I d'aquesta manera, aconseguir millorar la qualitat de vida dels infants intervinguts.

Una fundació dedicada a les cardiopaties congènites

Fundada el 2019, la fundació Carme Chacón, creada en honor de la política del mateix nom, està dedicada a la millora de les persones amb cardiopaties congènites. La institució treballa a escala espanyola i internacional i també té una secció dedicada exclusivament a la recerca. Entre les seves iniciatives ha estat la creació de la Beca de recerca Carme Chacón conjuntament amb la Societat Espanyola de Cardiologia Pediàtrica i Cardiopaties Congènites i amb el suport de Red Eléctrica. Aquesta beca donarà  10.000 €  per promocionar el projecte escollit. 

L’objectiu és millorar el coneixement global de la intervenció de Ross per trobar potencials millores

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.