La Societat Espanyola de Cirurgia de l’Obesitat i Malalties Metabòliques acredita l'expertesa de Vall d'Hebron en cirurgia bariàtrica

L’acreditació de la SECO reconeix les bones pràctiques clíniques en el tractament dels pacients amb obesitat, així com els mitjans tècnics i humans dels quals disposa el centre en cirurgia bariàtrica i metabòlica i la seva expertesa

28/09/2023

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron s’ha convertit en el primer hospital de Catalunya, quart de l’Estat, en rebre l’acreditació de la Societat Espanyola de Cirurgia de l’Obesitat i Malalties Metabòliques (SECO) en reconeixement de la tasca que desenvolupa la Unitat de Tractament Integral de l’Obesitat. Vall d’Hebron ha rebut l’acreditació nivell avançat, ja que registra un volum d’activitat quirúrgica molt per sobre dels 75 casos anuals de cirurgia bariàtrica que estableix aquest nivell d’acreditació, realitzades amb solvència, tècniques estandarditzades restrictives, mixtes i malabsortives. El Dr. Ramon Vilallonga, Cap de secció i cirurgià bariàtric i endocrí de la Unitat de Tractament Integral de l’Obesitat, és membre de la SECO i disposa de diploma de competència nivell expert des del 2012. També es referent en cirurgia robòtica a nivell nacional i internacional. El nostre centre actualment es centre de terciarisme en la patologia per una part del territori d’acord amb l’ordenació de la cirurgia bariàtrica a Catalunya.  

L’acreditació de la SECO estandarditza les bones pràctiques clíniques en el tractament dels pacients amb obesitat, així com els mitjans tècnics i humans dels quals disposa cada centre en cirurgia bariàtrica i metabòlica i la seva expertesa. 

Vall d’Hebron realitza entre 150 i 200 cirurgies bariàtriques a l’any a pacients amb obesitat mòrbida que presenten un índex de massa corporal per sobre de 35 kg/m2 i presenten problemes de salut associats com ara hipertensió, diabetis, fetge gras, problemes cardíacs, infertilitat o apnea de son. Abans d’optar per una cirurgia bariàtrica, els pacients han rebut un abordatge multidisciplinari per part dels experts en endocrinologia, nutrició, psicologia, psiquiatria, cirurgia bariàtrica (cirurgia de pèrdua de pes), pediatria i infermeria que conformen la Unitat de Tractament Integral de l’Obesitat de Vall d’Hebron, que en l’actualitat realitza un miler de primeres visites l’any i 3.000 de seguiment. “Abans de ser sotmès a una cirurgia bariàtrica el pacient ha estat informat de les diferents opcions de tractament, així com dels seus beneficis i riscos i els possibles impactes per a la seva salut. Un equip de metges, en el marc de un Comitè Multidisciplinari avalua cada pacient abans de ser candidat. La cirurgia es un tractament efectiu i l’èxit de la cirurgia bariàtrica depèn en gran manera del seguiment de les pautes mèdiques en el postoperatori”, exposa el Dr. Ramon Vilallonga, Cap de Secció de la Unitat de Cirurgia bariàtrica.  

 

Vall d’Hebron realitza entre 150 i 200 cirurgies bariàtriques a l’any a pacients amb obesitat mòrbida que presenten problemes de salut associats com ara hipertensió, diabetis, fetge gras, problemes cardíacs, infertilitat o apnea de son

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.