El Servei d'Anatomia Patològica de Vall d’Hebron renova les seves instal·lacions amb una reforma que assegura el flux continu de les mostres

Gràcies a la reforma, l'espai ha guanyat en funcionalitat i lluminositat, amb sales connectades i parets interiors de vidre de manera que es pot observar des del passadís central el treball dels cinquanta professionals que treballen allà.

01/08/2023

El Servei d'Anatomia Patològica ha renovat les seves instal•lacions, reformant un espai de 500 m² que permetrà un flux continu de les mostres des que arriben de quiròfan fins al seu processament final. Gràcies a la reforma, l'espai ha guanyat en funcionalitat i lluminositat, amb sales connectades i parets interiors de vidre de manera que es pot observar des del passadís central el treball dels cinquanta professionals que treballen allà, la gran majoria tècnics d'anatomia patològica, a més de biòlegs i un químic.

L'espai reformat, situat en la tercera planta de l'edifici que acull Anatomia Patològica, inclou la sala de recepció de biòpsies, on arriben les mostres de biòpsies de quiròfans i els estudis de biòpsies intraoperatòries, les que s'extreuen al pacient i s'estudien mentre se sotmet a una intervenció quirúrgica, com moltes cirurgies oncològiques. Comprèn també la sala de processament de mostres i inclusió en parafina, les sales de microtomia i tall de les biòpsies, les sales de tècniques especials, la sala de tècniques histoquímiques i dues sales dedicades a la biologia molecular. També un laboratori de citologia, on es realitzen tant les citologies ginecològiques com totes les altres. "Aquesta reforma forma part de la necessària renovació del Servei d'Anatomia Patològica, després de cinquanta anys en funcionament al nostre hospital. En una segona fase, es renovarà la segona planta, que comprèn als despatxos i les sales de sessions i residents", exposa el Dr. Santiago Ramon i Cajal, cap de servei d'Anatomia Patològica. "Aquesta reforma complementa la instal·lació que ja es va dur a terme de la tecnologia necessària per a digitalitzar la patologia, en el marc del projecte DigiPATICS de transformació digital dels serveis d'anatomia patològica de l'Institut Català de la Salut, i gràcies a ella es garantirà el flux continu de les mostres i es milloraran les condicions de treballs dels professionals del Servei d'Anatomia Patològica", afegeix el Dr. Santiago Ramon i Cajal.

Més de 50.000 pacients a l'any, diagnosticats gràcies a Anatomia Patològica

El Servei d'Anatomia Patològica de Vall d'Hebron és una part indispensable del diagnòstic en malalties de base cel•lular i tissular de més de 50.000 pacients any amb patologia tumoral, patologia inflamatòria, patologia pediàtrica, de trasplantaments, del sistema nerviós, i sumant l'estudi de citologies, tant de ginecologia com pulmó, entre altres patologies. En el diagnòstic anatomopatològic s'inclou no només el tipus de lesió o tumor que té el pacient sinó també els biomarcadors que poden comportar un tractament específic i individualitzat a cada pacient. Els patòlegs especialistes es coordinen amb els responsables clínic-quirúrgics del pacient en el dia a dia, i formen part dels comitès assistencials corresponents. Vall d'Hebron és centre de referència de patologia diagnòstica i molecular a Catalunya i gran part de l'Estat. A més, disposa d'un equip de biòlegs moleculars vinculats al Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) que realitzen recerca traslacional sobre el desenvolupament de la metàstasi.

El Servei d'Anatomia Patològica de Vall d’Hebron és una part indispensable del diagnòstic en malalties de base cel·lular i tissular de més de 50.000 pacients any.

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.