Posem en marxa la Unitat Cardiorenal, que ofereix un tractament personalitzat als pacients

La nova unitat coordina diferents serveis i empodera els pacients amb síndrome cardiorenal en les seves cures per reduir ingressos i millorar la seva qualitat de vida

07/09/2022

Els òrgans del cos humà no treballen de manera independent, ho fan en equip. I en aquest equip, els ronyons, dos òrgans bessons de la mida d’un puny situats darrere el fetge i l’estòmac, tenen un paper clau: eliminar toxines i un excés de líquid del cos. Tot i estar separats per un pam, els ronyons i el cor tenen una relació estreta. Un ronyó que no funciona bé pot augmentar el risc de patir una patologia cardíaca i a l’inrevés, un problema al cor pot ser l’origen d’una malaltia renal. De fet, entre el 40% i el 50% dels i les pacients que sofreix una insuficiència cardíaca crònica presenta malaltia renal. Quan la disfunció d’un òrgan provoca problemes a l’altre, en medicina se’n diu: “síndrome cardiorenal”. Hi ha cinc tipus de síndromes i per tractar-los, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha endegat la Unitat Cardiorenal. Funciona a imatge i semblança del cos humà, treballant en xarxa. Suma l’expertesa dels serveis de Cardiologia, Nefrologia, Medicina Interna i altres especialitats.

La Dra. María José Soler, cap clínica de la Unitat de Diàlisi i Nefrologia Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, explica que a la Unitat Cardiorenal "rebem pacients severs que requereixen un tractament consensuat entre Cardiologia i Nefrologia".  La nova unitat, formada per especialistes dels diferents serveis, ofereix a les persones afectades per la síndrome cardiorenal una millor atenció. Els hi ofereix una assistència integral i multidisciplinària i els hi garanteix una atenció personalitzada, la continuïtat assistencial, una major capacitat de resposta i la reducció de la variabilitat clínica. "D’aquesta manera aconseguim que tinguin una millor qualitat de vida i reduir el nombre de reingressos hospitalaris", destaca la Dra. María José Soler.

Des de la Unitat Cardiorenal es millora la comunicació i la interacció entre els especialistes, es garanteix la continuïtat i l'equitat assistencial a través del treball en equip, s’optimitza la derivació dels pacients al nivell assistencial més adequat, es millora l'abordatge integral del pacient amb síndrome cardiorenal, s’optimitza el tractament farmacològic, es disminueix la taxa de reingressos per insuficiència cardíaca i renal, i es forma als professionals en l'abordatge multidisciplinari del síndrome cardiorenal.

La Dra. Ana Belén Méndez, de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca, matisa que "les persones que veiem en la unitat cardiorenal presenten una malaltia amb elevada complexitat que necessiten un tractament molt específic". I a través de la Unitat Cardiorenal es coordinen els diferents serveis i s’ofereix al pacient una medicina personalitzada. “Acompanyem al pacient en el control de la seva malaltia i a més de fer un seguiment i ajustar la medicació, fem pedagogia”, explica Òscar Jodar, infermer de la UCR.

Per exemple, a la Unitat Cardiorenal ensenyen a un pacient amb insuficiència cardíaca a detectar senyals d’alarma, com observar la pressió arterial, o quines pautes han de seguir per no tenir ensurts. També se’ls hi fa una sèrie d’analítiques de manera periòdica per ajustar quina dosi màxima de medicació tolera i es consensuen els missatges dels nefròlegs i cardiòlegs. “Es tracta d’acompanyar-los, resoldre els seus dubtes i empoderar-los en les seves cures”, explica Oscar  Jodar, infermer de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca. “A més de tenir els pacients més controlats, aconseguim reduir ingressos gràcies a l’educació sanitària que té quatre pilars: la dieta, expliquem què podem i què no poden menjar; segons la medicació i la patologia, ajustem quants litres d’aigua han de beure per no retenir líquids i viceversa; posem una pauta d’exercici, que pot ser caminar cada dia, i anem reajustant la medicació”, detalla Òscar Jodar.

La Unitat Cardiorenal està constituïda pels Serveis de Cardiologia, Medicina Interna i Nefrologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, amb una estreta col·laboració d'altres especialitats. Formen part d'ella la Dra. María José Soler i la Dra. Ana Belén Méndez; el Dr. Ignacio Ferreira, cap del Servei de Cardiologia; el Dr. Oriol Bestard, cap de Servei de Nefrologia; la Dra. Maria Antonieta Azancot, de la Unitat de Diàlisi Peritoneal; Eulàlia Maestre, infermera de la Unitat de Diàlisi Peritoneal, i Òscar Jodar.

"A més de tenir els pacients més controlats, hem baixat els ingressos amb l'educació sanitària que es basa en quatre pilars: dieta, exercici, coordinació entre serveis i reajustar la medicació"

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.