El Servei de Neonatologia de Vall d’Hebron potencia l’hospitalització a domicili durant la pandèmia

L’hospitalització a domicili permet a les famílies estar més en contacte amb el nounat, ja que es troba ingressat a la llar, de manera que millora l’estat psicoemocional de pacient i família.

14/02/2022

El Servei de Neonatologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron fa 15 anys que té en marxa el programa d’hospitalització domiciliària. El programa està liderat per un equip d’infermeres expertes en aquesta especialitat. Consisteix en ingressar el nadó al seu domicili, de manera que la família és la principal cuidadora i la infermera acompanya i en controla l’evolució amb visites presencials periòdiques.

Durant tots aquests anys s’han atès centenars de famílies amb aquesta modalitat. Els beneficis són la reducció de l’estada hospitalària, disminució de la mobilitat, millora de les taxes d’alletament, millora de la vinculació, millora de la competència i confiança dels pares i família i millora de la salut mental dels pares, entre d’altres.

Inicialment només participaven d’aquest projecte nadons prematurs i de baix pes amb problemes de maduració i nutrició. Posteriorment, però, també s’hi van incloure nadons amb una alta complexitat, fet que requereix capacitar la família perquè en pugui tenir cura. Així, el programa inclou nadons amb nutrició parenteral crònica, nadons portadors de traqueotomies, gastrostomies, oxigenoteràpia amb sistemes d’administració de pressió i, ocasionalment, en casos de riscos psicosocials. Aquesta complexitat dels nadons en l’hospitalització domiciliaria fa que siguem un dels primers centres referents amb aquestes característiques.

Durant l’any 2018, aprofitant la remodelació del Servei de Neonatologia, es van incrementar dos tipus d’hospitalitzacions no convencionals: les hospitalitzacions conjuntes amb la mare al puerperi i, sobretot, l’hospitalització domiciliaria. L’impuls d’aquesta última modalitat va anar acompanyat d’un increment del radi de cobertura dels domicilis, que va passar de 40 a 80 quilòmetres; de la introducció de noves intervencions a domicili com les fototeràpies i de l’augment del criteri d’inclusió de nadons de més risc i complexitat.

Ampliació dels tipus de pacients arran de la pandèmia de COVID-19

Abans de l’inici de la pandèmia, l’equip d’infermeria de Neonatologia es desplaçava dos cops a la setmana als domicilis per analitzar l’estat del nadó i fer el control de les cures corresponents. Arran de la primera onada de COVID-19, però, es va canviar la forma de treballar l’hospitalització domiciliaria per disminuir al màxim els desplaçaments de les famílies i de l’equip d`infermeria, i d’aquesta manera, disminuir el risc de contagi.

Una altra novetat ha estat la integració dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) al programa en els casos que els pacients necessitin després de rebre l’alta un seguiment per fer teràpies com l’estimulació per logopèdia o fisioteràpia. Concretament, els equips de professionals del CDIAP participen en l’última visita telemàtica abans de l’alta del nadó conjuntament amb la infermera i la família, de manera que poden conèixer el cas i rebre un traspàs més complet.

Com explica el Dr. Félix Castillo, cap del Servei de Neonatologia, “vam iniciar el seguiment telemàtic de les famílies mitjançant tauletes i telèfons intel·ligents. Si la infermera així ho considerava, podíem donar telemàticament l’alta al pacient, fer una visita presencial o bé que un metge o metgessa l’acompanyés per fer una exploració física a domicili”.

La introducció de les visites telemàtiques ha estat la clau per poder impulsar aquestes millores. "Estem en contacte amb les famílies diàriament. Ens comuniquem mitjançant videotrucades en què els pares ens expliquen com ha anat el dia i tenen l’oportunitat de formular preguntes i resoldre dubtes. Nosaltres els donem suport, realitzem educació sanitària i valoracions senzilles dels nadons", explica Jenifer Tejera, infermera neonatal referent d’hospitalització domiciliària.

Les infermeres d’hospitalització domiciliària també s'encarreguen de continuar proporcionant l’educació sanitària que han rebut els pares i mares durant l’ingrés hospitalari per al maneig de tècniques complexes com la cànula de traqueotomia, l’oxigenoteràpia, bombes d’alimentació enteral i parenteral, pesar el nadó i recolzament en alletament, entre d'altres. "La utilització de recursos de tecnologia avançada com les videotrucades ens permet estar en contacte amb les famílies de forma diària i proporcionar aquest suport tan necessari després d'un ingrés a l’UCI, i d’aquesta manera les famílies ens noten a prop tot i estar lluny", afirma Laura Benach, també infermera neonatal referent d’hospitalització domiciliària.

Des del gener de 2020 fins al desembre de 2021, el nombre de nadons inclosos al programa d’hospitalització domiciliaria ha estat de 348, el 25% del total de nounats ingressats al Servei de Neonatologia de Vall d’Hebron.

Desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, el número de bebés incluidos en el programa de hospitalización domiciliaría ha sido 348, el 25% del total de neonatos ingresados en el Servicio de Neonatología de Vall d’Hebron.

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.