Vall d’Hebron ha celebrat la VIII Jornada Multidisciplinària d’Aorta amb més de 300 participants

Vall d'Hebron és referent a l'estat en el diagnòstic, tractament i cirurgia d’aorta, una tècnica de molt alta complexitat.

29/06/2020

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha organitzat per primera vegada la Jornada Multidisciplinària d’Aorta que ha reunit experts en aorta de tot l’Estat i d’arreu d’Europa. Es tracta d’una jornada de caràcter bianual que enguany ha arribat a la vuitena edició i que per les condicions actuals s’ha fet en línia.

La Jornada es va dur a terme el passat 25 de juny i va tenir un caràcter teòric i pràctic i amb discussió de casos reals. Hi van participar uns 300 especialistes de Cirurgia Cardíaca, Cardiologia, Cirurgia Vascular, Radiologia i Anestesiologia. Tots ells van compartir el seu coneixement sobre l’abordatge de la cirurgia d’aorta des del seu punt de vista per tal de conformar una visió més àmplia del diagnòstic i tractament dels pacients que pateixen aneurismes d’aorta, en aorta ascendent i en l’arc aòrtic, a nivell toràcic i abdominal.

Les ponències tractades durant la Jornada es van centrar concretament en la vàlvula aòrtica bicúspide, el maneig multidisciplinari de la patologia de l’aorta aguda, els aneurismes de l’aorta ascendent i descendent i la patologia de l’arc aòrtic.

“La cirurgia d’aorta és una tècnica de molt alta complexitat i Vall d’Hebron és referent a nivell estatal, som un dels tres centres que la practiquem”, explica el Dr. Rafael Rodríguez, cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. L’Hospital compta amb un grup multidisciplinari format per professionals de les cinc especialitats esmentades anteriorment (Cirurgia Cardíaca, Cardiologia, Cirurgia Vascular, Radiologia i Anestesiologia) que es reuneixen per parlar del diagnòstic de cada pacient i decidir conjuntament el tipus de tècnica i tractament que s’haurà de realitzar.

Segons assegura el Dr. Rafael Rodríguez, aquesta Jornada “consolida el nostre lideratge a nivell estatal en el diagnòstic, tractament i cirurgia d’aorta, disciplina en la qual destaquem. Amb aquesta Jornada hem estat capaços de crear contingut formatiu i atreure tots els especialistes de l’Estat”. Aquesta edició, la primera organitzada per Vall d’Hebron, ha despertat especialment l’interès i ha multiplicat per més de deu la presència d’especialistes respecte d’anteriors anys.

Share it:
Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.