Vall d’Hebron fa 23 trasplantaments durant la pandèmia de coronavirus, la meitat dels realitzats a Catalunya

Avui és el Dia del Donant d’Òrgans i Teixits: Vall d’Hebron ha gestionat 16 donants cadàvers vàlids des de principis d’any, dels 97 de tota Catalunya.

02/06/2020

Vall d’Hebron ha realitzat 23 trasplantaments del total de 48 trasplantaments fets a Catalunya des del 13 de març, quan va declarar-se l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de coronavirus, al 31 de maig.   

“En una situació tan crítica com la de la COVID-19, aquesta fita ha estat possible gràcies al compromís dels professionals, que han donat el millor de si mateixos, i de l’hospital com a institució, que s’ha esforçat a mantenir un doble circuit per a pacients COVID i no COVID per preservar l’activitat”, afirma la Dra. Teresa Pont, coordinadora mèdica de Trasplantaments de Vall d'Hebron. Coincidint amb el Dia del Donant d’Òrgans i Teixits, que se celebra aquest 3 de juny, Vall d’Hebron va recuperant la normalitat i ha tingut dos donants d’òrgans i set donants de teixits al mes de maig.

Des de l’1 de gener fins el 31 de maig de 2020, els hospitals catalans han gestionat 97 donants cadàver vàlids, que representen un 41,9% menys que el mateix període de l’any passat. D’ells, Vall d’Hebron ha gestionat 16 donants cadàver vàlids en aquest període: 11 d’aquests donants van donar també teixits. Respecte la donació en viu, manté unes xifres similars a l’any anterior, amb 37 donants en el conjunt de Catalunya, cinc dels quals van ser donants de ronyó de Vall d’Hebron.

Durant els moments més intensos de la pandèmia de COVID-19, l’activitat de trasplantaments va quedar restringida als pacients en situació d’urgència i a aquells pacients amb més dificultats per rebre un trasplantament, com són els menors d’edat per la dificultat de trobar òrgans, d’acord amb les recomanacions de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). Des de l’1 de gener, s’han realitzat 339 trasplantaments a Catalunya, un 35,3% menys que el mateix període que el 2019: Vall d’Hebron ha dut a terme 99 trasplantaments d’aquest total.

Els 48 trasplantaments realitzats a Catalunya del 13 de març al 31 de maig suposen un 80,9% menys que els que s’haguessin realitzat en condicions normals, segons l’OCATT. Dels 23 trasplantaments fets a Vall d’Hebron durant aquest període, un ha estat de cor a un pacient pediàtric, un de pulmó a un adult, 13 trasplantaments han estat renals (deu a pacients adults i tres pediàtrics) i vuit trasplantaments han estat hepàtics (tres a adults i cinc infantils).

Primer trasplantament a un pacient que ha superat la COVID-19

Vall d’Hebron ha realitzat el primer trasplantament de l’Estat a un pacient que ha superat la COVID-19, una adolescent amb una estenosi mitral, un tipus de cardiopatia congènita, que va rebre un trasplantament de cor. La intervenció va realitzar-se un mes després que la menor patís la pneumònia a causa de la COVID-19, superat el període de 21 dies de seguretat recomanats després de la resolució de totes les manifestacions clíniques de la malaltia. A més, l’equip mèdic de Vall d’Hebron va assegurar la completa recuperació de la pacient amb dues proves PCR, separades per un període de 48 hores, que van sortir negatives.

L’Hospital Infantil també va realitzar el segon trasplantament renal a Valentín, un nen de sis anys, en plena pandèmia. Segons destaca la Dra. Gema Ariceta, cap del Servei de Nefrologia Pediàtrica de Vall d'Hebron, “a partir d'aquell dia els nens i familiars de la segona planta de l’Hospital Infantil de Vall d’Hebron sortien a les vuit al passadís a aplaudir als professionals d'infermeria i nefrologia desplaçats a les àrees COVID-19 de l'hospital, i també als equips més petits que garantim l'atenció 24 hores i 7 dies a la setmana. Va ser emocionant i ens va ajudar a sentir-nos equip i família”.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.