El VHIO lidera a Europa un nou concepte d’estudi que integra assajos clínics basket en oncologia

L’estudi, dissenyat pel Dr. Jordi Rodón i la Dra. Irene Braña, se centra en les característiques moleculars dels tumors, de manera que pot agrupar en un mateix mòdul o basket pacients amb tumors de diferents localitzacions, i ofereix un nou plantejament d’assaig clínic molt més flexible que unifica els mètodes de diagnòstic i optimitza enormement els temps i els procediments.

27/03/2019

¿Es pot tractar de la mateixa manera un càncer de pulmó que un de mama o de còlon? Si tenen una mateixa anomalia molecular és possible que sí. Però per indagar més a fons aquestes vies comunes de tractament del càncer, el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) ha posat en marxa, al costat dels altres centres que formen el consorci Cancer Core Europe, un estudi clínic denominat Basket of Baskets (BoB). Es tracta d’un estudi acadèmic pioner pel seu disseny multimodular innovador que inclou pacients amb tumors de diferents tipus i en localitzacions anatòmiques diferents units per una alteració genètica concreta. El nou concepte d’estudi clínic ofereix un plantejament per dur a terme un assaig clínic més flexible i adaptatiu, amb el qual es pretén accelerar l’accés dels pacients a nous fàrmacs en desenvolupament en condicions de seguretat.

El Dr. Jordi Rodón i la Dra. Irene Braña, tots dos de la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer - “la Caixa” (UITM - “la Caixa”), juntament amb la seva directora, la Dra. Elena Garralda, han desenvolupat aquest nou estudi que ara es posa en marxa i que s’integra a través del consorci Cancer Core Europe, una entitat creada per impulsar la investigació oncològica a Europa i accelerar la transferència dels resultats al pacient. Aquesta mateixa setmana s’han reunit els set centres membres de Cancer Core Europe a Bacelona en l’Annual Meeting, que aquest any se celebra al VHIO. En el marc d’aquesta quart trobada anual es presenta aquest nou assaig.

“Gràcies a aquest nou tipus d’assajos serà possible que els pacients puguin disposar abans dels nous fàrmacs que s’estan desenvolupant amb el benefici que els aporta, sense la necessitat de fer estudis independents per a cadascuna de les aplicacions, com calia fins ara”, apunta el Dr. Jordi Rodón, investigador associat al Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO i actualment també investigador a l’MD Anderson Cancer Center de Texas, als EUA.

Des de l’any 2015 ja hi ha els estudis basket, en què els pacients no s’agrupen per tipus de tumor (localització tumoral), sinó per tipus d’alteració molecular, de manera que en un mateix assaig amb un mateix fàrmac o combinació de fàrmacs es poden trobar pacients amb diferents tipus de tumors (pròstata, mama, gàstric, etc.), però que comparteixen unes mateixes alteracions moleculars, que serien la diana del tractament proposat. La novetat d’aquest estudi clínic (Basket of Baskets, BoB) és que per primera vegada hi ha diversos mòduls integrats dins el mateix assaig, amb una eina de diagnòstic o screening comuna. “El fet de poder agrupar en un únic assaig clínic diferents mòduls ens permetrà avaluar diverses alteracions a la vegada, així com diferents fàrmacs o combinacions. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’screening molecular sigui més eficaç, i al mateix temps es poden avaluar diversos fàrmacs a la vegada”, explica el Dr. Jordi Rodón.

Aquest disseny innovador permet que hi hagi diferents mòduls basket amb diverses opcions terapèutiques, però amb únic cribratge (screening) molecular, que optimitza tot el procés d’identificació i inclusió de pacients. Cada mòdul, a més, pot integrar pacients amb càncers de diferents localitzacions (còlon, mama, pròstata, etc.), ja que l’objecte d’estudi és l’alteració molecular, no la localització anatòmica (concepte basket).

El disseny d’aquest nou assaig respon a la necessitat de fer front a la diversitat tumoral, un dels reptes més importants que té al davant la investigació contra el càncer. S’està evolucionant d’aquesta manera d’un model fix a estratègies adaptatives que permeten modificar el protocol per integrar el coneixement adquirit durant l’assaig. En un article d’accés lliure publicat recentment a Molecular Oncology, investigadors del VHIO fan una revisió rigorosa de les noves oportunitats i reptes d’aquests dissenys innovadors d’assaigs clínics en el context de la medicina de precisió en oncologia, entre els quals es troba aquest BoB.

 

Dues fases diferenciades

Aquest assaig clínic BoB es divideix en dues fases ben diferenciades: la de diagnòstic molecular avançat o screening (i-profiler) i la terapèutica (i-basket). L’i-profiler analitza mostres tumorals de pacients amb l’objecte de dur a terme un perfil genètic. A través d’aquest perfil es determinen les alteracions de cada tumor, i mitjançant una anàlisi bioinformàtica s’avalua la rellevància clínica del tractament d’aquestes alteracions i l’opció d’adjudicar un tractament en desenvolupament. “Una vegada hem fet això, és possible trobar els diferents mòduls o baskets que poden beneficiar cada pacient segons les característiques moleculars del tumor, i no el tipus de càncer”, afegeix el Dr. Jordi Rodón. Això es realitza amb diferents eines disponibles i validades, i d’acord amb un panel d’estudi de més de 350 gens.

El panel d’alteracions moleculars, que s’anirà actualitzant a mesura que es vagin aprovant nous mòduls, ha estat dissenyat amb l’esforç dels socis del Cancer Core Europe, amb la participació de la Dra. Ana Vivancos, investigadora principal del Grup de Genòmica del Càncer del VHIO. Aquest panel permet treballar amb els mateixos estàndards de manera pionera en aquest camp a Europa, i per a estudis futurs, a més de Basket of Baskets.

Els pacients identificats amb l’alteració o alteracions pertinents i que compleixen els criteris d’inclusió entren a la segona fase (i-basket), que és el conjunt de mòduls de desenvolupament terapèutic. Cada mòdul estarà dedicat a un tractament (monoteràpia o combinació de fàrmacs) i tindrà un centre promotor/coordinador diferent. Els mòduls podran ser cofinançats per la indústria que aporti el fàrmac escollit per a la diana a tractar, però sempre en un àmbit de patrocini acadèmic.

“Cada setmana els investigadors clínics de cada centre es reuniran per discutir les implicacions de les alteracions moleculars a cada pacient i prendre mesures consensuades entre tots”, afegeix el Dr. Rodón, que explica que per a això es farà servir una nova eina desenvolupada dins el Cancer Core Europe i en la qual ha tingut un paper destacat el Dr. Rodrigo Dienstmann, investigador principal del Grup Oncology Data Science (ODysSey) del VHIO. Gràcies a aquesta nova eina és possible visualitzar tant les dades com els informes de cadascun dels pacients i és un portal per ajudar en la presa de decisions durant la pràctica clínica. “D’aquesta manera és possible harmonitzar els resultats de l’anàlisi dels tumors per estudiar-los tots en conjunt i també generar informes del desenvolupament de la malaltia segons el tipus d’alteració”, completa el Dr. Rodón.

 

Inici del reclutament per al primer mòdul

La identificació de pacients per al primer mòdul ja ha començat al VHIO, a l’Institut Gustave Roussy (França), al Cambridge Cancer Centre (Regne Unit) i al Netherlands Cancer Institute (Països Baixos), i en breu s’espera que comenci en altres centres europeus que formen part del Cancer Core Europe. El primer mòdul o basket, en què ja es treballa, busca avaluar l’eficàcia de la immunoteràpia en pacients els tumors dels quals presenten diversos perfils genètics, com mutacions als gens BRCA 1/2, MLH1, MSH2, MSH6 o PMS2, POLE o POLD, així com en altres mutacions gèniques relacionades amb la reparació de l’ADN o en tumors amb un alt grau de mutacions. Aquest mòdul o basket estarà cofinançat pel Grupo Roche (Suïssa).

“Però això és només el primer mòdul. La nostra idea és anar afegint altres mòduls diferents a mesura que es desenvolupi l’estudi, en funció de les alteracions que es vagin estudiant com a dianes comunes entre tumors de diferents localitzacions. És l’avantatge que ens ofereix aquest nou plantejament. De fet, ja estem en converses amb altres companyies farmacèutiques interessades a incloure els seus fàrmacs i cofinançar mòduls”, explica la Dra. Irene Braña.

 

La UITM: La unitat que permet fer estudis clínics innovadors en fases molt primerenques

Aquest nou estudi clínic multimodular o multiassajos es durà a terme a través de la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer - “la Caixa” (UITM - “la Caixa”), que dirigeix ​​la Dra. Elena Garralda i que compta des de l’inici amb el suport de la Fundació Bancària “la Caixa”. Basats en la idea que cada tumor té una identitat genètica independent, els científics clínics del VHIO pretenen potenciar les teràpies moleculars dirigides a les oncoproteïnes específiques i accelerar els medicaments personalitzats més eficaços que s’estan desenvolupant.

Aquest nou enfocament conceptual busca agilitzar l’aprovació de fàrmacs dirigits a tumors de diferents localitzacions sense necessitat de fer un a un assajos clínics per a cada tumor. “Per això duem a terme una anàlisi molecular dels tumors dels pacients amb l’objectiu de seleccionar el millor tractament possible amb les teràpies experimentals disponibles. Això és un pas més per aconseguir fer realitat la medicina personalitzada en el nostre camp”, explica la Dra. Elena Garralda.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.