Vall d’Hebron realitza la primera cirurgia híbrida de Catalunya en una cardiopatia congènita de l’adult

Cirurgians cardíacs i hemodinamistes de Vall d’Hebron han realitzat el canvi d’una vàlvula en una estenosi aòrtica congènita i han col·locat un stent en l’aorta en la mateixa intervenció. Aquesta cirurgia híbrida s’ha pogut dur a terme gràcies al fet que Vall d’Hebron compta amb un quiròfan híbrid d’alta tecnologia, l’únic de Catalunya d’aquest tipus per a intervenir adults. Fer dues operacions en un ingrés (en comptes dels dos ingressos habituals) i al mateix temps redueix els riscos per al pacient i facilita la seva recuperació. Els professionals de Cirurgia Cardíaca i d’Hemodinàmica de Vall d’Hebron volen iniciar un canvi de paradigma en les cardiopaties congènites de l’adult apostant per fer dues intervencions en un únic ingrés.

11/01/2019

Professionals dels serveis de Cirurgia Cardíaca i Hemodinàmica de Vall d’Hebron han realitzat la primera cirurgia híbrida de Catalunya en una cardiopatia congènita de l’adult. En concret, han realitzat el canvi d’una vàlvula en una estenosi aòrtica congènita i han col·locat un stent en l’aorta en la mateixa intervenció.

Les cardiopaties congènites de l’adult poden ser molt diverses. Normalment, es solucionen amb intervencions durant la infància. A Vall d’Hebron, la Unitat de Cardiopaties Congènites de l’Adolescent i l’Adult atén unes 50 persones l’any. Són pacients en els quals no es va detectar la patologia quan eren nens o no es va poder tractar perquè, per exemple, en el seu país d’origen no disposaven dels mitjans necessaris.

Molts pacients amb cardiopaties congènites de l’adult necessiten sotmetre’s a una cirurgia cardíaca i a una intervenció hemodinàmica. Els cirurgians cardíacs realitzen intervencions obertes que es fan a un quiròfan. En canvi, els hemodinamistes treballen de forma percutània, mitjançant la introducció de catèters a través de les artèries guiats per un equip de radiologia i sense necessitat d’obrir el pacient ni fer la intervenció en un quiròfan. Abordatges diferents que, moltes vegades, és necessari realitzar en un mateix pacient. En aquests casos es realitza primer una intervenció (un ingrés) i després l’altra (segon ingrés).

Ara, Vall d’Hebron lidera un canvi de paradigma en l’abordatge d’aquests pacients. En comptes de sotmetre’ls a dos ingressos, els professionals de Cirurgia Cardíaca i Hemodinàmica realitzen ambdues intervencions en el mateix ingrés al quiròfan híbrid d’alta tecnologia. Com assenyala el Dr. Carlos Sureda, del Servei de Cirurgia Cardíaca, “el quiròfan híbrid és un quiròfan que a més compta amb equips d’imatge d’última generació (radiològica i ecocardiogràfica). És, per tant, una sala d’hemodinàmica combinada amb un quiròfan”. Els professionals ja han realitzat dues cirurgies híbrides, és a dir, cirurgia cardíaca i intervenció hemodinàmica alhora, en dos pacients amb una cardiopatia congènita de l’adult. En el primer dels casos, els cirurgians cardíacs van obrir el pacient per canviar una vàlvula per a solucionar una estenosi aòrtica congènita i els hemodinamistes van col·locar un stent per obrir l’aorta, que era massa estreta. Gràcies al fet que les dues intervencions es van fer en el mateix ingrés, els hemodinamistes van aprofitar el camí obert pels cirurgians per col·locar l’estent amb una major precisió que si ho haguessin fet per via percutània. Com explica el Dr. Miguel Ángel Castro, del Servei de Cirurgia Cardíaca, es tracta de fer “dues intervencions en un ingrés per reduir els riscos per al pacient i facilitar la seva recuperació”. En el segon cas, els cirurgians van obrir el tòrax perquè els hemodinamistes col·loquessin una vàlvula transcatèter en una vàlvula tricúspide. Per tant, la cirurgia híbrida combina els avantatges de la cirurgia cardíaca, que permet obrir el camí perquè els hemodinamistes arribin amb més facilitat als racons del cor on han de col·locar els catèters.  

Aquests tipus de cirurgies híbrides ja es realitzen en les patologies isquèmiques, causades per l’obstrucció de les artèries que irriguen el cor. “Però és la primera vegada que es realitza a Catalunya en una cardiopatia congènita de l’adult, degut a l’elevada complexitat d’aquesta patologia”, explica el Dr. Bruno García, cap de la secció d’Hemodinàmica del Servei de Cardiologia.

Tradicionalment, cirurgians cardíacs i hemodinamistes tracten aquests pacients de forma separada. Com explica el Dr. Miguel Ángel Castro, “gràcies al fet que Vall d’Hebron compta amb un quiròfan híbrid,  l’únic de Catalunya d’aquest tipus per a intervenir adults, i l’estreta col·laboració entre cirurgians cardíacs i hemodinamistes, volem iniciar un canvi de paradigma per tractar els pacients de forma més integral i en un únic ingrés”. Com afegeix el Dr. Bruno García, “aquest enfocament és pura medicina centrada en el pacient, ja que atenem les seves necessitats en comptes de fer-lo anar de professional en professional i que hagi de passar per dos ingressos. Tant cirurgians cardíacs com hemodinamistes tractem patologies del cor, i és necessari seguir avançant en una major col·laboració”.

Share it:
Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.