Vall d'Hebron trasplanta un fetge per a dues nenes en un dia d'alta activitat en trasplantaments

El passat mes de juliol Vall d'Hebron va dur a terme amb èxit un trasplantament hepàtic split per a dues nenes de 13 anys i 8 mesos respectivament, en el qual el donant de fetge també era menor d'edat. 

06/08/2018

Es tracta d’un procediment quirúrgic reservat per a casos excepcionals que requereix un alt nivell d’expertesa, que molt pocs hospitals de l’estat poden realitzar i que Vall d’Hebron només havia fet una vegada anteriorment, l’any 2002.

Naroa, de 13 anys, patia una malaltia metabòlica que l’obligava a seguir una dieta molt restrictiva en proteïnes i un hepatocarcinoma (càncer de fetge). Roma, de 8 mesos i per sota dels 6 kg de pes, patia una malaltia genètica rara, la síndrome d'Alagille, que li havia provocat una cirrosi hepàtica irreversible. En els dos casos es tractava d'una situació mèdicament molt complexa que només es podia resoldre amb un trasplantament.

 “El trasplantament hepàtic split és un procediment quirúrgic d'alta complexitat en el qual el fetge del donant es divideix en dues parts per obtenir dos empelts completament funcionals que van a parar a dos receptors”, explica el Dr. Ramón Charco, cap del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de Vall d'Hebron. En aquest cas, la donació procedia també d'un infant.

Un equip format per un metge i una infermera es van desplaçar fora de Catalunya per l'extracció de l'òrgan que un cop arribat a Vall d'Hebron va ser dividit en dues parts per l'equip del Dr. Ramón Charco. “Mentre es realitzava l'split o divisió del fetge, simultàniament, en dos quiròfans, es preparava a les dues nenes per rebre l'òrgan. D'aquesta manera es reduïa el temps d'isquèmia (temps que passa l'òrgan des de que s'atura el subministrament de sang fins que es restaura)”, explica el Dr. Jesús Quintero, metge adjunt en la Unitat de Gastroenterologia, Hepatologia, Suport Nutricional i Trasplantaments Hepàtics Pediàtrics de Vall d’Hebron.

El fetge es va dividir en dues parts en un procediment que requereix gran expertesa tècnica, ja que les dues parts de fetge, així com les venes i arteries han de funcionar perfectament. La part més petita contenia els segments hepàtics II y III que són els de menor dimensió, una arteria, dues venes i un conducte biliar i va ser implantada a la Roma. Per comprendre millor la dificultat d'aquest trasplantament, tot i que se li va implantar una part molt petita de fetge, encara era massa gran pel seu cos i va haver d'estar uns dies amb la ferida oberta abans de poder tancar-la. La resta del fetge, és a dir, tot el lòbul hepàtic dret més una part de l'esquerra, una arteria, dues venes i un conducte biliar van ser per la Naroa.

Naroa va rebre l'alta hospitalària set dies després del trasplantament i ja pot menjar carn i embotits. Està totalment curada tant de la metabolopatia com del càncer de fetge. Roma continua ingressada a Vall d'Hebron i la seva evolució és molt satisfactòria.

Un dia d'alta activitat en trasplantaments


El mateix dia que Naroa i Roma rebien el seu fetge, Vall d'Hebron va registrar 14 actes de trasplantament en 24 hores, el que representa un dels dies de més activitat en trasplantaments.
En adults, es van realitzar quatre actes d'extracció: fetge, pulmons, ronyons i teixits. Es van implantar un fetge, dos ronyons i bipulmonar (dos pulmons a la mateixa persona). I, un ronyó que va arribar a Vall d’Hebron per ser implantat a un pacient del nostre centre.

En nens, dos equips de Vall d'Hebron es van desplaçar a un altre centre per realitzar dues extraccions, de fetge i de cor, que posteriorment van ser implantats al nostre centre. El fetge el van rebre la Naroa i la Roma i el cor un altre pacient.

Per fer-ho possible, un equip multidisciplinari de 100 professionals van participar directament en els procediments quirúrgics: coordinació mèdica, cirurgians, anestesiòlegs, coordinació d’infermeria, infermeria quirúrgica i personal auxiliar format per tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) i zeladors. A més, van intervenir equips de suport de l’hospital com radiologia, laboratoris, cures intensives, el Banc de Sang i Teixits, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), transport aeri, l’Organització Catalana de Trasplantament (OCATT) i l’Organització Nacional de Trasplantament (ONT).

I d’aquests 100 professionals, 30 van ser els encarregats de realitzar l’extracció, l’split del fetge i el trasplantament a les dues nenes.

La generositat de dues persones i de les seves famílies ha permès que avui, 8 persones puguin gaudir d’una nova vida.

 

El Programa de trasplantament hepàtic pediàtric de Vall d'Hebron

Vall d'Hebron és un centre de referència a nivell estatal en trasplantament hepàtic pediàtric tant per l'expertesa dels professionals que formen part de l'equip com a nivell tecnològic que permeten realitzar trasplantaments tan excepcionals com aquest.

L'any 1985 es va realitzar a Vall d'Hebron el primer trasplantament hepàtic pediàtric d'Espanya, posant en marxa així el seu Programa de trasplantaments hepàtics infantils. També ha estat pioner a l'Estat en realitzar el primer split per receptors adult i nen, i en reduir un fetge per implantar en un pacient. Una altra fita important va ser l'any 2002 en què van realitzar un split hepàtic amb donant i receptors infantils.

L’Hospital Vall d’Hebron es el segon Centre de l’Estat en nombre de trasplantaments d’aquest tipus (12-14 per any), i registra la millor taxa de supervivència respecte altres centres. Cal destacar que a més a més la mortalitat en llista d'espera és 0 i els nens que es trasplanten no necessiten un segon trasplantament urgent per fallida del primer empelt.

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.