Un estudi evidencia la infrautilització del trasplantament pulmonar en pacients amb hipertensió arterial pulmonar

Partint de les dades del Registre Espanyol d'Hipertensió Arterial Pulmonar (REHAP), un equip de professionals liderat pel Dr. Manuel López-Meseguer, del Servei de Pneumologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha estudiat la utilització del trasplantament de pulmó en els pacients amb aquesta malaltia. L'anàlisi de 1.391 pacients els ha portat a la conclusió que són pocs els que es poden beneficiar d'aquesta tècnica a causa dels estrictes criteris de selecció. Tot i així, la meitat dels pacients potencialment elegibles per a trasplantaments no accedeixen a ell. L'estudi s'ha publicat a la revista PLOS One.

15/01/2018

Entre gener de 2007 i març de 2015, es van incloure en REHAP un total de 1.391 pacients amb Hipertensió Arterial Pulmonar (HAP), dels quals 375 (27%) van morir i 36 (3%) van ser trasplantats en aquest període. Es va estimar que, dins del grup de pacients morts 36 eren potencialment elegibles per a trasplantament pulmonar, i malgrat això, no van optar a ell. 

Per tant, aquestes dades evidencien la infrautilització del trasplantament pulmonar en pacients amb HAP, ja que "és probable que gairebé el doble de pacients poguessin haver-se beneficiat d'aquesta opció", adverteix el Dr. Manuel López-Meseguer. "Aquesta situació -apunta el Dr. Antonio Román, cap de la Unitat de Trasplantament Pulmonar de l'Hospital Vall d'Hebron- podria optimitzar-se si s'agilitzés la derivació dels pacients cap a centres que comptin amb un programa de trasplantament pulmonar en fases primerenques de la malaltia".

No obstant això, els investigadors destaquen que, com passa amb altres malalties respiratòries, l'ús del trasplantament de pulmó com a tractament de la HAP està restringit a casos molt seleccionats, i fins i tot en condicions ideals, només un petit nombre de pacients el rep. De fet, l'estudi ha revelat que els pacients que són atesos en hospitals on es fan trasplantaments de pulmó, tindrien més possibilitats de ser trasplantats que si són atesos en altres centres. A Espanya només hi ha set hospitals que compten amb programa de trasplantament pulmonar sent Vall d'Hebron un referent en aquest camp i també en el tractament de la hipertensió arterial pulmonar.

 

La Hipertensió Arterial Pulmonar

 

L'HAP és una malaltia rara, greu i potencialment mortal provocada per una elevada pressió sanguínia en les artèries pulmonars, les quals s'estrenyen dificultant el flux sanguini al seu pas. Entre els símptomes més comuns estan cansament en activitats rutinàries i la dispnea o dificultat per respirar.  L'empitjorament pot ser molt ràpid i el desenllaç fatal. De fet, d'entre els afectats, cada any hi ha una taxa de mortalitat del 19%. Per això, el trasplantament pulmonar s'ha de considerar en els casos d'HAP severa que mostrin una resposta insuficient al tractament farmacològic.

 

Share it:

Attachments

np_un_estudi_de_vall_dhebron_evidencia_la_infrautilitzacio_del_trasplantament_pulmonar_en_pacients_amb_hipertensio_arterial_pulmonar_cat_002.pdf

Download

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.