Regain your health

Hemodiàlisi

hemodiàlisi Vall d'Hebron

L'hemodiàlisi és un procediment de depuració extrarenal, és a dir és un mètode de suplir la funció del ronyó gràcies a un aparell extern.
Actua com un filtre pel qual passa la sang del pacient, gràcies a una connexió amb la circulació sanguínia del pacient per mitjà d'un catèter o d'una punció directa en una vena, generalment del braç.  O es crea una fistula arteriovenosa unint una artèria i una vena sota la pell del braç. Quan s'uneixen l'artèria i la vena, la pressió dins de la vena augmenta, enfortint les parets de la vena. La vena enfortida està llavors en condicions de rebre les agulles emprades en l'hemodiàlisi, s'aconsegueix major flux.

Hospital o serveis complementaris relacionats

General Hospital

Where to find it

Children's Hospital and Woman's Hospital

Where to find it

Description

Les persones amb insuficiència renal que entren en programa d'hemodiàlisi tenen una funció inferior al 10% de la funció normal. Amb xifres superiors de funció, generalment no és necessària l'hemodiàlisi.
Cal practicar l'hemodiàlisi de forma periòdica, en sessions d'unes quatre hores i generalment tres cops per setmana, tot i que la durada i la freqüència depenen de cada pacient i de cada circumstància.
El fonament de l'hemodiàlisi és biofísic, en el sentit que la sang quan passa per un filtre, intercanvia substàncies amb el líquid que hi ha present a l'altra banda del filtre i que és mogut en circulació per una màquina. Per a l'intercanvi, la sang s'allibera de la urea, del potassi, del fòsfor, i de diferents substàncies que s'acumulen pel dèficit del funcionament renal. El pas de les substàncies a través de la membrana es fa en part espontàniament, per què hi ha diferents concentracions de les diferents substàncies i la tendència és a igualar-se, i també per mitjà de canvis en la pressió que exerceix la màquina d'hemodiàlisi.
Possibles complicacions de l'hemodiàlisi, són la infecció del catèter o l'esgotament dels accessos vasculars en pacients que estan durant anys amb hemodiàlisi.
Tot que l'hemodiàlisi pot durar anys, generalment és un pas intermedi entre la insuficiència renal i el trasplantament.

 
Related professionals
Sra. Adela
Amat Huerta
Nursing Supervisor
Urology
Sra. Montse
Sevillano Aparicio
Dr. Ramon
Vilalta Casas
Doctor
Paediatric Nephrology