Tenemos las herramientas para la máxima cobertura

Electroencefalograma

electroencefalograma Vall d'Hebron

 


L'electroencefalograma (EEG), és un registre de l'activitat elèctrica del cervell. Per a la pràctica de l'EGG és col·loquen sobre la pell del pacient diferents elèctrodes per al registre de l'activitat. Es fa l'EEG sota diferents condicions:
amb el pacient adormit o bé sota estímuls com pot ser un llum intermitent o després de respirar profundament per induir canvis metabòlics que revelin l'existència d'un focus del cervell amb activitat elèctrica anòmala.

Por centros

Hospital General

Dónde se encuentra

Información destacada

Per a què serveix?

Hi ha diferents tipus d'ones en l'EEG; segons la seva freqüència i amplitud. L'EEG normal d'una persona sana mostra les anomenades ones alpha amb una freqüència de 8 a 12 Hz, i un voltatge de 50 microvolts. De la mateixa manera, es descriuen i detecten ones beta o delta que corresponen a diferents patologies.

Les malalties neurològiques que es beneficien de l'EEG són:
l'epilèpsia, els tumors cerebrals, els abscessos cerebrals, els traumatismes, les malalties vasculars cerebrals com els infarts i les hemorràgies.

També té aplicació l'EEG en el moment de la neurocirurgia per detectar i distingir les parts sanes de les malaltes.
L'EEG és una prova de rutina, que no presenta cap risc i que es pot repetir múltiples vegades en el curs d'una malaltia neurològica.

 

Com es fa?

Amb la col.locació de sensors (elèctrodes) en diferents parts del crani. Acostuma a durar uns minuts i en ser una exploració no invasiva permet repetir-la totes les vegades que calgui.

L'EEG és una prova de rutina, que no presenta cap risc i que es pot repetir múltiples vegades en el curs d'una malaltia neurològica.

 

Alternatives

Les proves d'imatge cerebral són també útils i sumades a l'E.E.G. permeten precisar el diagnòstic i el tractament.

 
Profesionales relacionados
Dr. José
Álvarez Sabín
Jefe de Servicio
Neurología
Sra. Pilar
Meler Amella
Supervisora de Enfermería
Sra. Nadia
Puertas Porrino
Dra. Maria
Salvadó
Investigadora
Sistema nervioso periférico
Dra. Patricia
Pozo Rosich
Investigador Principal
Cefalea y dolor neurológico
Dr. Oriol
de Fàbregues
Investigador Principal
Enfermedades neurodegenerativas
Dra. Marta
Rubiera
Médico
Neurología
Dra. Marta
Torres Ferrús
Investigadora
Cefalea y dolor neurológico
Sra. Cristina
Rivera Rubio
Fisioterapeuta
Neurología
Fisioterapeuta
Medicina Física y Rehabilitación
Sra. Elisenda
Conde Rodriguez
Enfermero/a
Neurología
Enfermero/a
Sistema nervioso periférico