Tenemos las herramientas para la máxima cobertura

Electroencefalograma

electroencefalograma Vall d'Hebron

 


L'electroencefalograma (EEG), és un registre de l'activitat elèctrica del cervell. Per a la pràctica de l'EGG és col·loquen sobre la pell del pacient diferents elèctrodes per al registre de l'activitat. Es fa l'EEG sota diferents condicions:
amb el pacient adormit o bé sota estímuls com pot ser un llum intermitent o després de respirar profundament per induir canvis metabòlics que revelin l'existència d'un focus del cervell amb activitat elèctrica anòmala.

Por centros

Hospital General

Dónde se encuentra

Información destacada

Per a què serveix?

Hi ha diferents tipus d'ones en l'EEG; segons la seva freqüència i amplitud. L'EEG normal d'una persona sana mostra les anomenades ones alpha amb una freqüència de 8 a 12 Hz, i un voltatge de 50 microvolts. De la mateixa manera, es descriuen i detecten ones beta o delta que corresponen a diferents patologies.

Les malalties neurològiques que es beneficien de l'EEG són:
l'epilèpsia, els tumors cerebrals, els abscessos cerebrals, els traumatismes, les malalties vasculars cerebrals com els infarts i les hemorràgies.

També té aplicació l'EEG en el moment de la neurocirurgia per detectar i distingir les parts sanes de les malaltes.
L'EEG és una prova de rutina, que no presenta cap risc i que es pot repetir múltiples vegades en el curs d'una malaltia neurològica.

 

Com es fa?

Amb la col.locació de sensors (elèctrodes) en diferents parts del crani. Acostuma a durar uns minuts i en ser una exploració no invasiva permet repetir-la totes les vegades que calgui.

L'EEG és una prova de rutina, que no presenta cap risc i que es pot repetir múltiples vegades en el curs d'una malaltia neurològica.

 

Alternatives

Les proves d'imatge cerebral són també útils i sumades a l'E.E.G. permeten precisar el diagnòstic i el tractament.

 
Profesionales relacionados
Dr. José
Álvarez Sabín
Jefe de Servicio
Neurología
Dr. Josep
Gámez
Jefe de Sección
Neurología
Investigador Principal
Sistema nervioso periférico
Dra. Marta
Torres Ferrús
Investigadora
Cefalea y dolor neurológico
Dr. Oriol
de Fàbregues
Investigador Principal
Enfermedades neurodegenerativas
Dra. Patricia
Pozo Rosich
Investigador Principal
Cefalea y dolor neurológico
Dra. Maria
Salvadó
Investigadora
Sistema nervioso periférico
Sra. Elisenda
Conde Rodriguez
Enfermero/a
Neurología
Enfermero/a
Sistema nervioso periférico