Somos Vall d'Hebron

Imagen de Anna Beneria Gonzàlez
 
User info Wrapper
imagen
User info

Sra. Anna
Beneria Gonzàlez

Sra.
Anna
Beneria
Gonzàlez

Sóc psicòloga especialista en psicologia clínica al Servei de Psiquiatria de l'Hospital Vall Hebron. El meu interès de treball està centrat en els processos psicològics concomitants, causants o resultants de patologies mèdiques.

Centers Info

Instituciones de las que forma parte

Hospital General

Psicólogo/a
Psiquiatría
Dónde encontrarlo
Curriculum

Currículum

Des de 2017 soc facultativa especialista d'àrea a la secció d'interconsulta i enllaç de l'Hospital General i de Traumatologia, Rehabilitazió i Cremats del Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus, treballant en la interconsulta hospitalària d'adults i realitzant enllaç amb els serveis de Nefrologia i Aparell Digestiu i amb les unitats de Lesionats Medul·lars i Cardiopaties congènites.

Del 2013 al 2017 vaig realitzar la residència (PIR) de psicologia clínica a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, i prèviament havia cursat un màster en psicologia clínica i de la salut, així com un postgrau de mediació en la resolució de conflictes.

He realitzat activitat docent des del 2009 com a tutora d'estudiants de màster, així com en la formació de residents de psicologia clínica, i actualment en el marc de la simulació amb el grup VHISCA.

 
Noticias relacionadas
Profesionales relacionados
Dr. Josep Antoni
Ramos Quiroga
Jefe de Servicio
Psiquiatría
Investigador Principal
Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones
Psiquiatría
Dra. Gemma
Parramon Puig
Jefe de Sección
Psiquiatría
Dr. Marc
Ferrer Vinardell
Jefe de Sección
Psiquiatría
Investigador Principal
Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones
Sra. Mercedes
Rodríguez Fernández
Supervisora de Enfermería
Dra. Raquel
Vidal Estrada
Dra. Maria Pilar
Lusilla Palacios
Dr. Jose A.
Navarro Sanchis
Dr. Christian
Fadeuilhe Grau
Dra. Vanesa
Richarte
Dra. Mar
Ramos Gascon
Dra. Sara Guila
Fidel Kinori
Dr. Francisco
Collazos Sánchez
Sra. Marta
Perea Ortueta
Psicólogo/a
Psiquiatría