La Unitat d’Atenció Crohn-Colitis de Vall d’Hebron obté l'acreditació d'excel·lència

La Unitat d'Atenció Crohn-Colitis (UACC) de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron va iniciar la seva marxa l'any 1999.

30/05/2019

La Unitat d'atenció Crohn-colitis de l'Hospital Vall d’Hebron (UACC) ha rebut la Certificació amb Excel·lència com a Unitat d'Atenció Integral a pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal. Aquesta acreditació situa al centre sanitari com a hospital de referència i reconeix la qualitat assistencial i investigadora desenvolupada per la Unitat.

Aquest reconeixement sorgeix del Programa de Certificació de les Unitats d'Atenció Integral a pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal, desenvolupat i impulsat pel Grup Espanyol de Treball en Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa (GETECCU), auditat per l'empresa Bureau Veritas i amb el suport de la biofarmacèutica AbbVie. L'objectiu d'aquest programa és oferir a totes les unitats una norma avalada per GETECCU que permeti analitzar, de forma objectiva i sistematitzada, la qualitat de l'assistència prestada, així com identificar àrees de millora. La UACC ha aconseguit la qualificació d'excel·lència en l'auditoria realitzada.

La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de l'Hospital Vall d’Hebron es va inaugurar l'any 1999 i en l'actualitat, dóna atenció a 2400 pacients amb Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa.

Des de la seva posada en marxa, la UACC ha fomentat el desenvolupament i aplicació d'un model d'assistència integral i continuada, centrada en els pacients amb EI, per millorar la seva atenció sanitària i dotar-los d'instruments per afrontar els seus problemes de salut. En paraules del Dr. Francesc Casellas, metge adjunt de la UACC i investigador del grup del VHIR (Vall d'Hebron Institut de Recerca) de fisiologia i fisiopatologia digestiva, els objectius principals de la Unitat d'Atenció Integral a pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal són restablir la salut i qualitat de vida, optimitzar la gestió de les cures i els recursos necessaris en la seva atenció i millorar l'educació sanitària.

Segons exposa la Dra. Natalia Borruel, metgessa adjunta de la UACC i investigadora del grup del VHIR del grup de fisiologia i fisiopatologia digestiva, els valors de la UACC són l'atenció centrada en el pacient, l'accés lliure a l'atenció, la continuïtat assistencial amb preferència de l'atenció no presencial i el respecte a les decisions dels pacients. Els senyals d'identitat de la UACC són el treball en equip i multidisciplinari, l'excel·lència i millora contínua de la qualitat assistencial mitjançant la innovació i la formació del personal i el ferm compromís amb la recerca.

Sobre la EII

La malaltia inflamatòria intestinal es defineix com un grup de trastorns inflamatoris que engloba dues malalties: la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa. Es tracta d'una patologia de causa desconeguda però mediada immunològicament, els símptomes de la qual són molt variats i solen incloure la diarrea o el dolor abdominal, arribant a vegades a requerir cirurgia o ser incapacitants per als pacients.

Durant el desenvolupament de la malaltia, es poden presentar complicacions, tant intestinals (oclusió intestinal, deficiències nutricionals, etc.), com extraintestinales (dermatològiques, reumatològicas, oculars i hepatobiliars, entre altres). L'aparició dels símptomes de la malaltia és impredictible, amb períodes de remissió i recaigudes i, en molts casos, arriben a requerir hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques. La cronicitat de la malaltia, els controls periòdics, un tractament farmacològic continuat i la possible necessitat d'intervencions quirúrgiques tenen una gran repercussió en la vida familiar, laboral i social del pacient, i condicionen considerablement la seva percepció de salut i la seva qualitat de vida.

Sobre GETECCU

El Grup Espanyol de Treball en Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa (GETECCU) és una Associació d'àmbit nacional, sense ànim de lucre, l'objectiu primordial de la qual és l'estudi i la recerca de la Malaltia Inflamatòria Intestinal i procurar l'homologació de criteris clínic-terapèutics en el diagnòstic i tractament d'aquesta.

 Amb més de 600 afiliats, des de GETECCU es pretén promoure i desenvolupar els mitjans terapèutics idonis, amb la seva recerca a tots els nivells, així com procurar la coordinació d'aquests mitjans de forma harmònica i complementària i estimular la uniformitat de criteris per al tractament de la EII.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.