Més de 300 futurs residents durant la Jornada de Portes Obertes

La Jornada de Portes de Vall d’Hebron ha rebut més de 300 futurs residents interessats en les 47 especialitats oferides per l’Hospital. Durant la jornada han rebut informació sobre per què realitzar la residència a l’Hospital Universitari Vall Hebron, han resolt els seus dubtes i han visitat els serveis de l’Hospital en els quals estan interessats.

21/03/2018

La jornada de portes obertes ha estat inaugurada al Pavelló Docent de l’Hospital per la Cap d’Estudis, la Dra. Mònica Rodríguez, qui ha explicat als futurs residents les possibilitats que tenen en aquest centre, així com les particularitats de viure en una ciutat com Barcelona.

A continuació, els diferents tutors dels serveis han explicat més concretament l’àrea que ells tutoritzen. En aquest sentit, el tutor de residents de Pediatria, el Dr. César W. Ruíz, el tutor de formació quirúrgica, el Dr. Ramon Vilallonga i el tutor d’especialitats mèdiques, el Dr. Marcos Pérez, han explicat als futurs residents com es treballa en cada unitat. Seguidament, una resident d’infermeria i una altra de medicina han explicat la seva experiència com a Vall d’Hebron.

Després d’aquesta introducció, els futurs residents han estat dividits en grups per poder fer una visita guiada per les instal·lacions de les unitats en les quals cadascú hi estava interessat. Així doncs, també han aprofitat la visita per preguntar més directament a residents de l’Hospital per la seva experiència. Al finalitzar la jornada, els propers residents també han tingut l’oportunitat de visitar l’Institut de Recerca de Vall d’Hebron (VHIR).

Aquest any 2018, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron oferta 163 places de 47 especialitats diferents, a les quals poden accedir llicenciats en medicina, farmàcia, psicologia, biologia, química, física i llicenciats i diplomats en infermeria.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.