Les publicacions de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron
Home | Informes setmanals de VRS

Vigilància Hospitalària del Virus Respiratori Sincicial (VRS) a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

A partir de la temporada 2015-2016 s’inicià aquest projecte pilot de Xarxa de Vigilància Hospitalària del Virus Respiratori Sincicial (VRS) a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Durant aquesta temporada 2017-2018 participen cinc hospitals pediàtrics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, i el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

Els principals objectius són disposar d’una informació setmanal actualitzada dels nivells de detecció del VRS en els pacients atesos en els nostres centres, complementària a la proporcionada pel pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya; proporcionar de forma abreujada la informació clínico-epidemiològica relativa als casos detectats; i, descriure les característiques virològiques dels virus caracteritzats.