We make network. We make hospital

More than 600 professionals involved in participation at the centre

We explain our systems of participation, involving more than 600 care and non-care professionals. This multidisciplinary working network fosters joint construction of the hospital's policies and contributes to the exchange of information, ideas and proposals among its members.

Internal participation

One of the instruments of participation comprises the various committees, subcommittees, operational committees and improvement groups where more than 600 professionals and experts in the field being discussed participate. The clinical committees and subcommittees are multidisciplinary bodies that advise Hospital Management and ensure quality and effective, efficient care.
Sempre, les persones al centre
As organs that deal with the improvement of quality in the practice of care, their functions include:
  • • assessing and monitoring quality in their field of competence
  • • identifying flaws and shortcomings
  • designing and promoting actions for improvement
These functions take the form of different activities:
  • drafting of protocols and clinical practice guides
  • designing and reviewing organisational flows
  • carrying out information and training sessions
  • monitoring approved corrective measures
  • drafting analysis reports and recommendations
List of commissions and committees

Participació externa

Ens relacionem amb la nostra població de referència a través d'accions com la participació en els tres consells de salut dels districtes de l’àrea nord de Barcelona.

La ciutadania cada cop té més capacitat de decidir sobre els temes de salut que els afecten com a comunitat o individualment. En aquest nou model de governança els espais de participació ciutadana són clau. Per això l'hospital participa activament en els consells de salut de Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu. Informa la ciutadania de diferents temes de salut o organització que els afecta com a població de l'àrea de referència i coneix les seves necessitats i expectatives.

Per últim, l'hospital realitza activitats de difusió i prevenció de la salut als casals de gent gran del barri, en el districte Horta-Guinardó, així com amb les associacions de veïns.