We work at the patient's service

Finance Management 

S’encarrega de les finances de l’hospital. Això inclou el control pressupostari, la facturació, les compres i contractacions. La seva missió és la sostenibilitat econòmica i l’optimització de recursos.