Recupera el teu estat de salut

Trasplantament de la medul•la òssia

Trasplantament medul.la òssia Vall d'Hebron

El trasplantament de la medul·la òssia (progenitors hematopoètics) és un procediment en el qual s'utilitzen cèl·lules mare generadores de totes les cèl·lules sanguínies amb la intenció de repoblar o recanviar (en part o totalment) les cèl·lules originals afectades d'un pacient.

Sempre s'ha anomenat trasplantament de la medul·la òssia, però en realitat és de cèl·lules mare de la sang (hematopoètics).

Aquestes cèl·lules mare hematopoètiques poden procedir del mateix pacient o d'un donant, i donaran lloc a totes les sèries de la sang: la vermella, la blanca i les plaquetes. Les cèl·lules hematopoètiques es poden obtenir de medul·la òssia, de sang perifèrica (aquesta és la font més habitual) o de cordó umbilical (de placenta humana donada per a aquesta finalitat).

Per centres

Hospital General

On es troba

Serveis transversals

On es troba

Informació destacada

Els pacients s'hauran de sotmetre a un procés de condicionament (durant els dies previs a la infusió de les cèl·lules mare hematopoètiques) que té la doble finalitat d'eliminar les possibles cèl·lules tumorals residuals i afavorir que les cèl·lules empeltin i no hi hagi rebuig.

Una vegada s'han infós les cèl·lules mare a través d'un catèter s'ha d'esperar un termini d'entre 2 i 3 setmanes fins que aquestes cèl·lules implanten en el pacient i a poc a poc donen lloc a un sistema hematopoètic nou, derivat de les cèl·lules mare que hem infós (ja sigui del mateix pacient o d'un donant).

Hi ha diversos tipus de trasplantament, que es fan servir segons la malaltia de base i l'estadi en què es troba aquesta.

 

Segons el tipus de donant:

Autòleg, quan el donant és un mateix, per a la qual cosa abans del trasplantament s’han d'obtenir els progenitors hematopoètics que posteriorment són criopreservats (congelats) fins que s’utilitzin.

Al·logènic, quan es fan servir cèl·lules progenitores que no són del pacient. Dins d'aquest grup es distingeix entre donants familiars HLA idèntics (generalment germans), donants no emparentats (que s'identifiquen a través de diversos registres internacionals) i donants haploidèntics, que són familiars que comparteixen la meitat dels gens d'histocompatibilitat.

 

 

 

 
Professionals relacionats
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Cap de Servei
Oncologia Mèdica
Dr. Joan
Carles Galcerán
Cap de Secció
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Genitourinary, Central Nervous System (CNS) Tumors, Sarcoma and cancer of unknown primary site program
Dra. Enriqueta
Felip
Cap de Secció
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Grup de tumors toràcics i càncer de cap i coll
Dr. César
Serrano García
Metge/ssa
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Genitourinary, Central Nervous System (CNS) Tumors, Sarcoma and cancer of unknown primary site program
Dra. Cristina
Saura Manich
Cap d'Unitat
Oncologia Mèdica
Investigador Clínic
Grup de càncer de mama i melanoma
Dra. Teresa
Macarulla Mercadé
Metge/ssa
Oncologia Mèdica
Dr. David
Beneitez Pastor
Sra. Nuria
González Pedrero
Infermer/a
Hematologia
Sra. Sandra
Renard
Infermer/a
Hematologia
Sr. Lluís
Peña Garcia
Administració
Oncologia Mèdica