Recupera el teu estat de salut

Trasplantament cardíac

Trasplantament cardíac a Vall d'Hebron

El trasplantament cardíac és la implantació d’un cor nou. Quan els òrgans que cal trasplantar  són el cor i els pulmons se’n diu “cardiopulmonar”.  Aquest procediment és necessari quan el pacient pateix una insuficiència cardíaca que limita la seva activitat diària i s’han exhaurit la resta d’alternatives de tractament per a la seva malaltia.

Per centres

Hospital General

On es troba

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba

Informació destacada

Per a què serveix?

L’objectiu del trasplantament és implantar un cor procedent d’una altra persona (generalment d’un donant en mort cerebral) perquè supleixi les funcions del cor de la persona malalta. De vegades, la malaltia cardíaca ocasiona problemes pulmonars o a l’inrevés: la malaltia pulmonar ocasiona una malaltia cardíaca. En aquests casos és necessari implantar cor i pulmons, el que s’anomena “trasplantament cardiopulmonar”. Segons el tipus de malaltia, es trasplantaran un o tots dos òrgans, sempre amb la finalitat d’obtenir el màxim benefici amb el menor risc.

Abans de la intervenció és necessari que un equip de professionals estudiï el pacient seguint un protocol clínic i  quirúrgic amb la finalitat de tenir garanties d’èxit.

 

La intervenció

La intervenció es realitza sota anestèsia general. Durant el procés de trasplantament cardíac,  s’extreu el cor malalt i en el seu lloc se n’implanta un de nou. En algunes ocasions és necessari trasplantar, també, els pulmons.  

Per realitzar aquestes intervencions és necessari un equip multidisciplinari de professionals altament especialitzats i amb experiència, a més de la tecnologia ´més avançada i instal·lacions  adients.

 

El postoperatori

El postoperatori té lloc a la Unitat de Cures Intensives, on metges intensivistes, cirurgians cardíacs, cardiòlegs i pneumòlegs tenen cura del pacient fins que els pacients estiguin estables, que en una fase posterior es traslladaran a una planta d’hospitalització convencional.

Durant aquest procés, el metge indica el tractament immunosupressor personalitzar i el preventiu d’infeccions que el pacient ha de seguir amb les oportunes modificacions que, eventualment, es puguin produir al llarg del postoperatori.

Especialitats assistencials
Professionals relacionats
Dr. Rafael
Rodríguez Lecoq
Cap de Servei
Cirurgia Cardíaca
Dr. Joan
Balcells Ramírez
Cap de Secció
Cures Intensives Pediàtriques
Investigador Principal
Recerca Clínica / Innovació en la Pneumònia i Sèpsia (CRIPS)
Dra. Romy
Rossich Verdés
Metge/ssa
Cures Intensives Pediàtriques
Metge/ssa
Cirurgia Plàstica i Cremats
Dr. Jaume
Izquierdo Blasco
Metge/ssa
Cures Intensives Pediàtriques
Dra. Laura Erica
Seidler Nussenbaum
Metge/ssa
Cures Intensives Pediàtriques
Dra. Carla
Daina Noves
Metge/ssa
Cures Intensives Pediàtriques
Sr. José María
Mata Márquez
Supervisor d'Infermeria
Cures Intensives de Traumatologia
Dra. Laura
Gil Juanmiquel
Metge/ssa
Cures Intensives Pediàtriques
Sra. Meritxell
Jiménez Llahí
Dra. Paula
Resta Bond
Metge/ssa
Cirurgia Cardíaca
Sr. Jesus
Corrionero Alegre
Infermer/a
Cures Intensives Pediàtriques
Sra. Ariadna
Ruiz Tarancón
Auxiliar d'Hoteleria
Unitat de Cures Coronàries
Proves diagnòstiques relacionades
Consells de salut relacionats