Recupera el teu estat de salut

Tractament de l'herpes simple

Tractament de l'herpes simple a Vall d'Hebron

Per tractar l’herpes fem servir els anomenats medicaments antivírics, com ara l’aciclovir, el famciclovir i el valaciclovir, que són els més eficaços per tractar les persones afectades pel VHS-1. 

Per centres

Serveis transversals

On es troba

Informació destacada

Tot i així, malgrat que redueixen la intensitat i la freqüència dels símptomes, no curen la infecció.

Especialitats assistencials
Professionals relacionats
Dra. Magda
Campins Martí
Cap de Servei
Medicina Preventiva i Epidemiologia
Epidemiologia i Salut Pública
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
   
Notícies i activitats