Recupera el teu estat de salut

Diàlisi Peritoneal

diàlisi peritoneal Vall d'hebron

La diàlisi peritoneal és junt amb l'hemodiàlisi, un procediment de depuració extra renal. La insuficiència renal es tracta amb una diàlisi, paraula que vol dir "pas a través" en la qual es fa servir com a filtre el peritoneu del pacient. El peritoneu és la membrana que revesteix l'interior de la cavitat abdominal, i té una gran superfície, d'un metre quadrat aproximadament. Aquesta membrana peritoneal pot intercanviar substàncies que cal eliminar (urea, potassi, fòsfor i moltes d'altres) si s'omple d'un líquid de diàlisi ric en glucosa, per a afavorir l'intercanvi amb la sang de la persona tractada.

 

Per centres

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba

Informació destacada

El procediment és el següent: cal practicar la inserció d'un catèter al voltant del melic per a la infusió del líquid de diàlisi. Aquest líquid es deixa un temps a la cavitat peritoeal  i s'intercanvia per un de nou, en forma de passis successius.

La diàlisi peritoneal es pot fer en el domicili del pacient i també a la nit, amb la qual cosa hi ha una preservació important de la qualitat de vida del pacient.

Possibles complicacions de la diàlisi peritoneal, són les peritonitis o infecció del líquid de diàlisi que comporta infecció i inflamació del peritoneu. El tractament antibiòtic soluciona aquesta complicació.
L'hemodiàlisi, es considera generalment, com a un pas intermedi entre la insuficiència renal avançada i el trasplantament renal.

 
Professionals relacionats
Dr. Ramon
Vilalta Casas
Metge/ssa
Nefrologia Pediàtrica