Allà on tu ens necessites

Equip de Suport Integral a la Complexitat

Atenció precoç, pionera i proactiva als pacients crònics complexos

 

Un equip de professionals multidisciplinaris, que provenen de l’atenció primària i de l’Hospital Vall d’Hebron i que s’han organitzat per treballar plegats amb un objectiu compartit.

Presentació

Inaugurat el febrer del 2017, l'Equip de Suport Integral a la Complexitat, Atenció Primària Casernes - Hospital Vall d’Hebron és un dispositiu assistencial d’atenció precoç, proper i proactiu als pacients crònics complexos de l'Àrea Integral de Salut Nord en risc d'aguditzacions. És un nou model organitzatiu impulsat per l'Atenció Primària de Barcelona i l'Hospital Vall d'Hebron. L’objectiu és donar una atenció ambulatòria integral i d’intensitat intermèdia a persones amb tendència a desestabilitzar-se i antecedents de múltiples visites a urgències o ingressos hospitalaris.

Situat al centre del barri de Sant Andreu de Barcelona, disposa de 800 m2 amb 8 boxs ampliables a 16, i també té reservats 4 llits a l’hospital sense necessitat de passar pel servei d’urgències.

 

Objectius

 • Prevenció de descompensacions i complicacions
 • Disminució de reingressos i hospitalitzacions potencialment evitables
 • Disminució de visites a serveis d’urgències
 • Manteniment de la situació funcional i la seva qualitat de vida
 • Millora de la satisfacció percebuda dels pacients i les seves famílies

 

Quins serveis oferim en aquesta unitat?                 

 • Valoració integral del pacient

 • Atenció intermèdia multidisciplinària amb la possibilitat de realitzar els següents procediments:

  • Monitoratge de constants vitals

  • Administració de tractaments per via parenteral i en perfusió Recollida i obtenció de mostres (laboratori o microbiologia) Electrocardiografia

  • Radiologia simple

  • Cures complexes, sondatges i drenatges Oxigenoteràpia i nebulització

 • Garantia de continuïtat assistencial mitjançant:

  • La conciliació i ajust del Pla de Medicació

  • La coordinació amb l’equip d’atenció primària del pacient

  • La coordinació amb els diversos equips assistencials hospitalaris o sociosanitaris que el pacient necessiti

  • La gestió de casos

 • Reforç en educació sanitària al pacient

 • Suport a la família i al cuidador