Allà on tu ens necessites

Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes-Vall d'Hebron

El Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes-Vall d’Hebron és una consulta especialitzada de malalties infeccioses. 

Disposem d'un equip mèdic expert en malalties infeccioses que treballa des del centre de la ciutat de Barcelona. En aquest dispositiu assistencial es dóna atenció especialitzada a pacients afectats per determinades malalties transmissibles, malalties relacionades amb els viatges internacionals i  amb risc de patir-les.

En la consulta es pot atendre a persones de qualsevol edat, amb la inclusió de població en edat pediàtrica.

 

Presentació

Al Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes Vall d'Hebron trobaràs els professionals especialitzats en la detecció i tractament de les malalties infeccioses. Des de les malalties de transmissió sexual fins a les malalties importades.

La detecció precoç i la resposta ràpida són els trets característics del Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Vall d'Hebron Drassanes. 

Aquest centre està dotat de personal mèdic, tant de l’àmbit clínic com el del diagnòstic microbiològic, de personal d’infermeria i de personal administratiu. Des d’un punt de vista assistencial l’atenció es divideix en cinc àrees ben diferenciades: malalties de transmissió sexual, salut internacional i medicina del viatger, diagnòstic, tractament i prevenció de la tuberculosi, atenció pediàtrica a qualsevol de les malalties anteriorment esmentades i laboratori de diagnòstic microbiològic. 

 

Horari i localització

 

Direcció: Carrer de Sant Oleguer, 17, 08001 Barcelona

Horari: Dilluns a divendres de 8 h a 15 h

Per a qualsevol urgència o dubte truqui al telèfon 934 894 408 o bé enviï un correu a la següent adreça: ccee.drassanes@vhebron.net

 

Malalties de transmissió sexual

 

En aquesta àrea assistencial s’atenen de manera immediata a tots els pacients amb simptomatologia compatible amb una Malaltia de Transmisió Sexual, proporcionant-los el seu diagnòstic ràpid, la seva terapèutica específica (en la majoria d’ocasions administrada en el mateix centre durant la visita) i una assessoria especialitzada per a fer prevenció primària en conductes sexuals de risc.

El programa anomenat Drassanes Exprés, iniciat durant l’any 2017, és una activitat de diagnòstic precoç i resposta ràpida per a persones asimptomàtiques amb pràctiques sexuals de risc. Amb un test confidencial i amb cita prèvia, segons disponibilitat, permet realitzar unes proves diagnòstiques específiques i obtenir els resultats en menys de 6 hores, via SMS o correu electrònic. El test inclou proves de VIH, hepatitis B i C, sífilis, gonorrea i clamídia. En cas de detectar-se una prova positiva a l’usuari se’l  proposa ser visitat en el mateix centre immediatament.

 

Salut internacional i medicina del viatger

 

Els professionals d’aquesta àrea assistencial proporcionen atenció especialitzada a qualsevol pacient amb un quadre clínic compatible amb malalties adquirides en altres països, bé sigui com a conseqüència de l'estada recent en els mateixos o per la situació d’immigrants procedent de zones amb riscos de malalties tropicals o endèmiques.

Dins d’aquesta àrea hi ha un programa específic i continuat d’assessoria a viatgers internacionals, que contempla l’administració rutinària de les vacunacions aconsellades i de les profilaxis antimicrobianes específiques en funció del lloc de destí i el temps de permanència en la zona. Podeu demanar cita prèvia via internet, telefònicament o presencial.

En darrer terme, hi ha un col·lectiu de professionals que s’encarreguen del programa de Salut Comunitària, amb l'objectiu d'ajudar a la integració sanitària dels nouvinguts de zones de risc de malalties tropicals, endèmiques o transmissibles i a promocionar a determinats usuaris per a convertir-los en “pacients experts”.

 

Diagnòstic, tractament i prevenció de la tuberculosi

 

El Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes Vall d'Hebron, ubicat al barri del Raval de Barcelona, també està especialitzat en la prevenció de la tuberculosi. Factors de risc com el tabaquisme, l’alcoholisme o la drogoaddicció han fet revifar el nombre de casos, tot i tractar-se d’una malaltia de baixa incidència.

La Unitat de Tuberculosi Vall d’Hebron-Drassanes és puntera en recerca pròpia i col·laborativa i diagnostica cada any més de 160 casos, la majoria a la ciutat de Barcelona.

Els professionals d’aquesta àrea es dediquen a l’atenció dels pacients amb sospita o confirmació diagnòstiques de la Tuberculosi, especialment amb afectació pulmonar. Donada la localització geogràfica del centre la majoria de pacients atesos corresponent a persones emigrants o en situació d’elevada vulnerabilitat social. L’atenció d’aquests pacients està plenament coordinada amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i comporta un seguiment durant tota la fase terapèutica de la malaltia i fins a la seva resolució.

En la secció s’atén també un bon nombre de persones en contacte amb casos de malaltia tuberculosa activa per a descartar l'existència de transmissió i posar el tractament adient en cada cas, així com a col·lectius de persones amb alt risc de tenir una forma latent o activa de la malaltia sota les recomanacions o sol·licituds de l'ASPB.

 

Atenció pediàtrica

 

En el centre existeix un grup de pediatres que s’encarreguen de l’atenció de tota la població pediàtrica que ho requereix en qualsevol de les àrees d’especialització pròpies de la institució. És a dir, salut internacional i medicina del viatger, diagnòstic, prevenció i tractament de la tuberculosi i, més recentment, les malalties de transmissió sexual. En moltes ocasions l’atenció d'aquesta població requereix la coordinació assistencial amb els professionals que atenen als parents adults en el mateix centre assistencial.

 

Laboratori de diagnòstic microbiològic 

 

El dispositiu assistencial està dotat d’un Laboratori de Microbiologia amb els professionals mèdics i d’infermeria especialitzats en la pràctica de tota la metodologia diagnòstica relacionada amb les malalties o situacions clíniques que s’atenen en el centre. En el laboratori es disposa de tota la tecnologia necessària per a efectuar diagnòstic ràpid de certes malalties transmissibles, mitjançant la biologia molecular, i de tècniques convencionals que permeten el diagnòstic i el seguiment d’algunes d’aquestes malalties.

Cal destacar l'aportació fonamental del Laboratori de Microbiologia a la posada en marxa i al manteniment i creixement del programa Drassanes Exprés.

Professionals relacionats
Dr. Vicenç
Falcó Ferrer
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Dr. Jorge Néstor
García Pérez
Metge
Malalties Infeccioses
Dr. Fernando
Salvador Vélez
Dr. Adrián
Sánchez Montalvá
Dr. Adrià
Curran Fàbregas
Dr. Israel
Molina Romero
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Dr. Pau
Bosch Nicolau
Dra. Paula
Suanzes Díez
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Investigadora
Malalties Infeccioses
Sra. Desideria
Martinez Rascon
Infermer/a
Malalties Infeccioses
Notícies i activitats
Descobreix més