Tenim les eines per la màxima cobertura

Broncoscòpia

Broncoscòpia a Vall d'Hebron

La broncoscòpia és una prova que serveix per explorar la via respiratòria: laringe, tràquea i els bronquis més grans. Aquesta exploració permet obtenir mostres de teixit o de secrecions respiratòries. L’anàlisi de les quals permet fer un diagnòstic de la malaltia. A més, la broncoscòpia s’usa amb finalitats terapèutiques, com ara l’extracció de cossos estranys de la via aèria o l’extracció de secrecions que puguin impedir o dificultar la respiració.

Per centres

General Hospital

On es troba

Informació destacada

Per a què serveix?

La broncoscòpia serveix per a diagnosticar problemes pulmonars, mitjançant l’observació de es vies respiratòries o la presa de mostres per fer biòpsies. Amb aquest procediment es poden realitzar diverses tècniques:

 • Biòpsies: recollir mostres per fer una anàlisi posteriors
 • Punció de ganglis
 • Aspiració de secrecions
 • Rentada broncoalveolar
 • Raspallat bronquial
 • Col·locació de stents

 

Com es fa?

Habitualment, abans de realitzar la prova s’administra anestèsia a les foses nasals i a la faringe, a fi d’evitar les molèsties que pugui ocasionar la prova. Després s’introdueix el broncoscopi a través de les fosses nasals o la boca, que ha de creuar les cordes bucals i passar a través de la tràquea i els bronquis. A mesura que l’aparell avança, es va afegint anestèsia local per evitar molèsties.

Durant l’exploració el metge pot extreure mostres, rentar la zona o fins i tot col·locar-hi stents, si és necessari.

 

Riscos

Els riscos més comuns:

 • Sagnat, per causa de les biòpsies
 • Infeccions

Els menys habituals:

 • Arrítmies
 • Dificultat respiratòria
 • Febre
 • Atac cardíac
 • Pneumotòrax
 • Mal de gola

És molt important no ingerir cap aliment i beguda fins que els pacients hagin recuperat el reflex nauseós, ja que corren perill d’ofegar-se.

 

 

Especialitats assistencials
Professionals relacionats
Dr. Mario
Culebras Amigo
Dr. Jaume Joan
Ferrer Sancho
Cap de Servei
Pneumologia
Dr. Maria Luiza
De Souza Galvão
Coordinador Mèdic
Pneumologia
Sra. Laia
Vilalta Amblàs
Infermer/a
Pneumologia
 
Notícies i activitats