Informa't de les malalties en què som especialistes

Trastorns del ritme cardíac

Fem l’implant, el recanvi i la retirada de dispositius d’estimulació cardíaca necessaris en patologies del ritme cardíac. El ritme cardíac es pot veure alterat en diferents trams, i en la majoria dels casos la solució al problema és la implantació d’un sistema d’estimulació cardíaca. Al mateix temps, aquests sistemes requereixen, de vegades, recanviar-se o retirar-se.

Informació destacada

Els símptomes

Els símptomes de les patologies del ritme cardíac poden incloure des de mareigs fins a síncopes pròpiament dits. A banda, també hi ha casos d’infecció de dispositius, que es presenta amb símptomes d’infecció local (envermelliment, calor, supuració...) o amb símptomes d’infecció generalitzada (febre, calfreds, disfunció d’altres òrgans...).

 

A qui afecta la malaltia?

Les alteracions del ritme cardíac poden afectar pacients des del naixement (alteració congènita) fins a la senectut, i són més freqüents en pacients de més de 70 anys.

 

El diagnòstic

El diagnòstic es fa amb una correcta anamnesi i exploració física i sobretot amb un electrocardiograma o Holter (electrocardiograma durant 24 hores).

 

Tractament habitual

Hi ha trastorns del ritme cardíac que es poden tractar mèdicament, però la gran majoria requereixen la realització de procediments invasius com ara ablacions, implant de dispositius d’estimulació cardíaca i retirada d’aquests.

Al Servei comptem amb una unitat dedicada exclusivament a tractar aquestes patologies i som centre de referència pel que fa a retirada de dispositius d’estimulació cardíaca, indicada en la gran majoria dels casos per infecció del dispositiu. Tant és així que, quant a la retirada de dispositius, cobrim una àrea sanitària més gran que la de la resta de patologies.

 

Les proves més habituals

Les proves més habituals són l’electrocardiograma i el Holter de 24 hores.

 

Prevenció

No hi ha manera de prevenir els trastorns del ritme cardíac.

 

Serveis relacionats que tracten aquesta malaltia

La Unitat de Dispositius del Servei de Cirurgia Cardíaca i la Unitat d’Arrítmies del Servei de Cardiologia treballem conjuntament.

 

Professionals de Vall d’Hebron destacats que tracten aquesta malaltia

Tots els professionals de les unitats esmentades a l’apartat anterior.

 

Per centres

Hospital General

On es troba
      
Professionals relacionats
Dr. Rafael
Rodríguez Lecoq
Cap de Servei
Cirurgia Cardíaca
Dra. Paula
Resta Bond
Metge/ssa
Cirurgia Cardíaca