Informa't de les malalties en què som especialistes

Trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT)

trastorn per estrés post traumàtic Vall d'Hebron

El trastorn d'estrès posttraumàtic és una condició clínica que es pot desenvolupar després d'una experiència extremadament traumàtica (ex: desastres naturals, accidentals o de violència interpersonal). Es descriu per símptomes característics, de re experimentació, d'híper activació, d'evitació d'estímuls relacionats amb l'esdeveniment i alteracions de l'estat d'ànim i de la cognició.

Informació destacada

Tot i que la majoria de les persones exposades a un esdeveniment traumàtic es recuperaran en un temps considerat breu i amb pocs efectes negatius, algunes persones poden desenvolupar una varietat de respostes que dificulten la seva recuperació. Algunes d'aquestes respostes són específiques de l'esfera de l'estrès traumàtic, com ara l'Estrès Agut (TEA) i l'Estrès posttraumàtic (TEPT), en les seves diverses modalitats. Actualment, d'acord amb el Manual per al diagnòstic dels trastorns mentals (DSM 5) es defineixen quatre grups de símptomes per al seu diagnòstic, després d'una experiència traumàtica, requerint una durada dels símptomes superior a un mes i donant lloc a un malestar clínicament significatiu o un deteriorament important del funcionament del pacient. Pot acompanyar-se de símptomes dissociatius (despersonalització i / o des realització) i presentar-se amb una expressió retardada (si la totalitat dels criteris no es compleixen fins almenys 6 mesos després de l'esdeveniment). Encara que l'exposició a l'esdeveniment traumàtic és l'esdeveniment precipitant per al seu desenvolupament, cada vegada són més evidents que factors de risc biològics i psicosocials poden ser predictors de la instauració dels símptomes, de la seva gravetat i de la cronicitat.

 

Els símptomes

 

1. Símptomes d'INTRUSIÓ (1 o més): records, malsons, reaccions dissociatives, malestar psicològic i / o fisiològic intens davant claus evocatives del trauma.

2. Símptomes d'EVITACIÓ (d'1 o més estímuls relacionats amb el trauma): records, persones, llocs ...

3. L'alteració de l'ALERTA i la reactivitat associada al trauma (irritabilitat, híper vigilància, problemes de concentració, respostes de sobresalt exagerades).

4. Alteracions negatives cognitives i de l'estat d'ànim

 

 

A qui afecta la malaltía?

 

El TEPT s'ha identificat en persones de tot el món que han patit una experiència de naturalesa traumàtica. La seva prevalença varia en funció de la intensitat i tipus d'experiència traumàtica així com de diversos factors de vulnerabilitat (socials, econòmics, culturals, biològics).

 

 

El diagnòstic

 

El diagnòstic és CLÍNIC, i cal fer una adequada avaluació per part d'un professional sanitari expert. Es disposa de diferents escales per valorar la gravetat dels símptomes i / o trastorns comòrbids associats (especialment dels trastorns d'ansietat, de l'estat d'ànim i d'abús de substàncies). 

 

 

El tractament habitual 

 

Els tractaments basats en l'evidència, indiquen un abordatge multimodal: Psicoeducació, Tractaments psicològics específics (ex: Teràpia cognitiva conductual focalitzada en trauma, Teràpia d'Exposició i l'EMDR) i Tractaments farmacològics (ex: els ISRS, principalment sertralina i paroxetina)

 

 

Les proves més habituals

 

Anamnesi clínica. Entrevista psiquiàtrica i psicològica, amb suport d'escales i qüestionaris validats.

 

 

Prevenció

 

Cribratge en grups de risc per a un diagnòstic i tractament precoç.

 

 

Per centres

Hospital General

On es troba
Especialitats assistencials
 
Consells de salut relacionats
  
Descobreix més
Embedded thumbnail for Preguntes freqüents sobre la Depressió
Preguntes freqüents sobre la Depressió
Preguntes freqüents sobre la Depressió
13.03.2019

Preguntes freqüents sobre la depressió

Professionals relacionats
Dr. Josep Antoni
Ramos Quiroga
Cap de Servei
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Psiquiatria
Dr. Marc
Ferrer Vinardell
Cap de Secció
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Dra. Gemma
Parramon Puig
Cap de Secció
Psiquiatria
Sra. Mercedes
Rodríguez Fernández
Supervisora d'Infermeria
Dra. Mar
Ramos Gascon
Dra. Raquel
Vidal Estrada
Sra. Anna
Beneria Gonzàlez
Psicòleg/a
Psiquiatria
Dra. María Sonsoles
Cepeda Diez
Dr. Christian
Fadeuilhe Grau
Dra. Amanda
Rodriguez Urrutia
Investigadora
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Sra. Marta
Perea Ortueta
Psicòleg/a
Psiquiatria
Dr. Francisco
Collazos Sánchez
Dr. Jose A.
Navarro Sanchis
Sra. Maria Elisabet
Monterde Ochoa
Assistenta Social
Psiquiatria