Informa't de les malalties en què som especialistes

Malaltia valvular

La malaltia valvular és la que afecta una vàlvula o més del cor. Les vàlvules del cor són quatre i separen les diverses cavitats del cor. La prevalença de la patologia valvular ha augmentat els darrers anys donada l’afectació de persones d’edat avançada.

Informació destacada

Els símptomes

Els símptomes de la malaltia valvular depenen de quina és la vàlvula afectada. Si la vàlvula afectada es troba a la part esquerra del cor (vàlvula aòrtica o vàlvula mitral) els símptomes habituals són insuficiència cardíaca esquerra, dificultat per respirar, reducció de la tolerància a l’exercici, necessitat de dormir amb coixins...

D’altra banda, si la vàlvula afectada es troba a la part dreta del cor (vàlvula pulmonar o vàlvula tricúspide) els símptomes habituals són insuficiència cardíaca dreta, edemes a les cames, augment de la mida del fetge, acumulació de líquid a l’abdomen...

 

A qui afecta la malaltia?

La malaltia valvular pot afectar pacients des del naixement (patologia congènita) fins a la maduresa. Actualment els pacients més afectats són els majors de setanta anys, ja que la causa més freqüent de la patologia valvular avui dia és per degeneració o calcificació. La distribució per gèneres és similar.

 

El diagnòstic

Per tal de fer el diagnòstic de la patologia valvular, cal fer una correcta anamnesi i exploració física; tot i així, el diagnòstic definitiu es duu a terme mitjançant una ecocardiografia. Amb l’ecocardiografia podem veure tant la vàlvula afectada com fer una valoració global de l’estat de la resta d’estructures del cor.

 

Tractament habitual

El tractament mèdic és útil només per pal·liar i millorar la simptomatologia, però el diagnòstic definitiu és substituir o reparar la vàlvula afectada.

La substitució o la reparació valvular es fa majoritàriament de manera quirúrgica, no obstant això, hi ha la possibilitat de fer un tractament percutani, tècnica que es deixa per a pacients amb alt risc quirúrgic.

 

Les proves més habituals

La prova més habitual en aquests pacients és l’ecocardiografia, que pot ser transtoràcica o transesofàgica. Aquesta prova serveix tant per fer el diagnòstic com el seguiment d’aquesta malaltia.

 

Prevenció

La prevenció d’aquesta malaltia consisteix a evitar els factors de risc cardiovascular tot i que no existeix una relació directa entre aquests i la presència o gravetat de la malaltia valvular.

 

Serveis relacionats que tracten aquesta malaltia

La malaltia valvular es tracta conjuntament amb els serveis de Cirurgia Cardíaca, Cardiologia Clínica, la Unitat d’Ecocardiografia i la Unitat d’Hemodinàmica.

 

Professionals de Vall d’Hebron destacats que tracten aquesta malaltia

Tot el Servei de Cirurgia Cardíaca i la Unitat d’Hemodinàmica i Cardiologia Clínica.

 

 

 

Per centres

Hospital General

On es troba
      
Professionals relacionats
Dr. Rafael
Rodríguez Lecoq
Cap de Servei
Cirurgia Cardíaca
Dra. Paula
Resta Bond
Metge/ssa
Cirurgia Cardíaca