Informa't de les malalties en què som especialistes

Herpes simple

Herpes simple a Vall d'Hebron

L’herpes oral és una infecció a la zona dels llavis, la boca o les genives causada pel virus de l’herpes simple (VHS-1) que es manifesta en forma de butllofes petites i doloroses que anomenem panses o herpes labial en llenguatge comú. La infecció per herpes simple és molt contagiosa, freqüent i endèmica al món. Normalment s’adquireix en la infància i dura tota la vida. 

Informació destacada

Com actua l’herpes simple?

L’herpes causat pel virus VHS-1 es transmet pel contacte boca a boca o pel seu contacte amb úlceres, saliva i zona bucolabial. Tot i així, també es pot transmetre a la zona genital, fet que provoca l’anomenat l’herpes genital.

Tot i que no és gaire comú, es pot transmetre d’una mare infectada al nounat durant el part.

 

Els símptomes

Habitualment, la infecció per herpes labial és asimptomàtica i la major part de les persones infectades no saben que ho estan. Quan es manifesta, apareixen vesícules o úlceres doloroses a la boca o a seu voltant. Les persones que el pateixen noten una sensació de picor, formigueig o cremor a la zona afectada.

Després d’una primera infecció, les vesícules poden reaparèixer periòdicament, segons cada persona.

 

A qui afecta l’herpes simple?

Segons dades de l’OMS, el 67% de la població està infectada pel VHS-1.

 

El diagnòstic

El diagnòstic es fa per la clínica, és a dir l’examen directe dels pacients. En cas de dubte, l’especialista pot demanar la realització d’un cultiu virològic de les vesícules en la fase inicial de la malaltia, per confirmar-la.

 

El tractament habitual

Els medicaments antivírics, com ara l’aciclovir, el famciclovir i el valaciclovir, són els més eficaços per tractar les persones afectades pel VHS-1. Tot i així, malgrat que redueixen la intensitat i la freqüència dels símptomes, no curen la infecció.

Per centres

Hospital General

On es troba
   
Tractaments relacionats
  
Professionals relacionats
Dr. Vicenç
Falcó Ferrer
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Dr. Jorge Néstor
García Pérez
Metge
Malalties Infeccioses
Dr. Pau
Bosch Nicolau
Dra. Paula
Suanzes Díez
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Investigadora
Malalties Infeccioses
Dr. Israel
Molina Romero
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Dr. Adrián
Sánchez Montalvá
Dr. Adrià
Curran Fàbregas
Dr. Fernando
Salvador Vélez
Sra. Desideria
Martinez Rascon
Infermer/a
Malalties Infeccioses