Informa't de les malalties en què som especialistes

Diarrea del viatger

diarrea del viajero Vall d'Hebron

 

La diarrea del viatger és un conjunt de símptomes (entre els quals el principal és la diarrea) que es produeixen en el curs d’un viatge o immediatament després.

La causa és infecciosa, produïda per bacteris, virus o paràsits contrets en el curs del viatge.

En la meitat dels casos, la causa infecciosa és bacteriana, produïda per E. coli. Entre els virus, el més freqüent és el norovirus, i entre els paràsits, Giardia i Campylobacter.

La majoria de les vegades, després d’uns quants dies, la recuperació és espontània, sense que calgui cap tractament antibiòtic específic.

 

Informació destacada

 

Els símptomes:

La diarrea del viatger es manifesta amb excrements líquids abundants i molt freqüents, de vegades acompanyats de sang i moc.

Així mateix, es presenta gairebé sempre dolor abdominal amb nàusees, vòmits i moltes vegades febre alta.

 

A qui afecta la malaltia?

La diarrea del viatger pot afectar qualsevol persona, sobretot si viatja a països amb un grau de desenvolupament baix.

És més freqüent en la població de viatgers joves (20-35 anys) i en viatges prolongats es produeix preferentment durant les primeres setmanes.

  

El diagnòstic

En la major part de casos, ja que la diarrea del viatger és autolimitada, no es fan mesures diagnòstiques específiques, sinó que es tracten els símptomes, sobretot amb solucions de rehidratació oral per evitar la deshidratació.

El diagnòstic per cultiu de les femtes es reserva per als casos en què els símptomes duren més d’una setmana, per tal de buscar paràsits, virus o bacteris causals.

Generalment els casos de diarrea del viatger es donen en viatges en els quals l’assistència sanitària és deficient i convé començar la rehidratació oral com més aviat millor.

 

El tractament habitual:

El tractament de la diarrea del viatger està basat a prolongar un grau d’hidratació adequat que permeti mantenir les quantitats d’aigua, sals minerals i glucosa que el nostre organisme necessita, i que s’alteren per la presència de diarrea i vòmits.

Les solucions de rehidratació oral, en forma líquida o en sobres que es dissolen en aigua neta, són ideals per a aquest propòsit. Les begudes carbòniques desgasades poden ser una solució temporal si no es disposa de rehidratació oral.

Si els símptomes duren més de quatre dies o són severs, és necessari visitar un metge, encara que sigui en una zona amb assistència sanitària deficient.

L’ús d’antibiòtics en aquest context no ha demostrat cap avantatge i no es pot aconsellar.

Així mateix, l’ús d’antidiarreics és discutible, perquè pot impedir el buidatge de la diarrea que cal per reiniciar el restabliment.

No es pot aconsellar en tots els casos.

 

Les proves més habituals

No es practiquen proves específiques, almenys inicialment.

El tractament precoç de la diarrea amb solució de rehidratació oral és fonamental com s’ha indicat.

 

Prevenció

La prevenció és fonamental per evitar la diarrea del viatger i la prevenció total no és possible en cap cas.

L’aigua per beure o rentar-se les dents ha de ser embotellada o desinfectada amb pastilles específiques per a això.

Només s’han de consumir aliments cuinats i no menjar res cru.

Cal evitar sobretot les amanides.

La fruita només es pot menjar després de rentar-la amb aigua neta i pelar-la amb un ganivet que també ha d’estar net.

 

 

 

 

 

Per centres

Hospital General

On es troba

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba

Serveis transversals

On es troba
      
Professionals relacionats
Dr. Benito
Almirante Gragera
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Malalties Infeccioses
Dr. Tomàs
Pumarola Suñé
Cap de Servei
Microbiologia
Sra. Ana Elena
Ruiz Alcaraz
Supervisora d'Infermeria
Medicina Interna
Dr. Juan José
González López
Dr. Mateu
Espasa Soley
Responsable/Coordinador
Microbiologia
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Sra. Julia
Salvador Lodosa
Supervisora d'Infermeria
Medicina Interna
Sr. Albert
Cortés Borra
Supervisor d'Infermeria
Pediatria
Dr. Andrés
Antón Pagarolas
Dr. Vicent
Fonollosa Pla
Metge
Medicina Interna
Dra. Yolanda
Peña-López
Metge/ssa
Pediatria
Dr. Alfredo
Guillén del Castillo
Dr. Josep
Pardos
Metge/ssa
Medicina Interna
Malalties Sistèmiques