Informa't de les malalties en què som especialistes

Cardiopaties congènites de l’adult

cardiopaties-congenites-adult

Les cardiopaties congènites són un conjunt de patologies que comporten malformacions cardíaques i que són, habitualment, diagnosticades durant la infantesa. A aquests pacients se’ls realitza un seguiment exhaustiu a la Unitat de Cardiopaties Congènites de l’adult (UCCA) des del diagnòstic.

Informació destacada

Els símptomes:

Els símptomes d’aquestes patologies són extremadament variables, depenent de quina és l’estructura o estructures afectades. Habitualment es tracta de patologies molt complexes que comporten, a banda de la malformació, una situació hemodinàmica diferent a la fisiològica i que limiten o alteren la qualitat de vida dels pacients.

 

A qui afecta la malaltia?:

Aquestes malalties afecten als pacients des del naixement, tot i que algunes poden ser diagnosticades durant l’edat adulta.

 

El diagnòstic:

El diagnòstic d’aquestes malalties és molt variable, tot depenent del tipus però, a banda d’una correcta anamnesi i exploració física és indispensable la realització de proves d’imatge cardíaca com l’ecocardiografia (transtoràcica o transesofàgica), la ressonància magnètica, l’angio-TAC i d’altres com el cateterisme cardíac.

 

El tractament habitual:

El tractament mèdic és important per tal de millorar la simptomatologia d’aquests malalts, no obstant això, la majoria dels pacients precisen una o diverses cirurgies correctores al llarg de la seua vida.

 

Prevenció:

No hi ha forma de prevenir una cardiopatia congènita. El que sí que s’està desenvolupant en els últims anys són tècniques de diagnòstic prenatal.

 

Serveis relacionats que tracten aquesta malaltia:

Treballem conjuntament el servei de Cirurgia Cardíaca i la Unitat de Cardiopaties Congènites de l’Adult de Cardiologia.

 

Per centres

Hospital General

On es troba
      
Professionals relacionats
Dr. Rafael
Rodríguez Lecoq
Cap de Servei
Cirurgia Cardíaca
Dra. Paula
Resta Bond
Metge/ssa
Cirurgia Cardíaca