Treballem al servei del pacient

Direcció de Recerca

Promou i impulsa la recerca i innovació biosanitàries a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, que alhora treballa de manera coordinada amb el Vall d’Hebron Institut de Recerca, el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia i el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya. Busca l’excel·lència científica i l’evolució cap a una organització basada en el coneixement. Treballa amb l’objectiu de fer créixer el Campus Vall d’Hebron com a pol d’atracció de talent dels futurs investigadors.

La recerca,
al servei del pacient

Tenim tres instituts de recerca dedicats a traslladar els problemes de la consulta al laboratori, i les solucions que hi trobem directament als pacients.
La recerca al Campus