Treballem al servei del pacient
Inici | L'Hospital | Organització i participació | Equip directiu | Direcció de Gestió Integral i Innovació

Direcció de Gestió Integral 
i Innovació

La seva missió és convertir les dades en informació, i la informació en coneixement. Dona suport a l’obtenció, recollida i codificació de dades. Prèvia digitalització, gestiona l’arxiu d’històries clíniques i el lliurament de documentació clínica. A més, vetlla pel seguiment del contracte programa fixat pel CatSalut.