Treballem al servei del pacient

Adjunt a la Gerència

L'acreditació externa i oficial dels centres sanitaris és un dels objectius prioritaris del Departament de Salut, i per tant, de l’Hospital Vall d’Hebron. Aquest departament avalua l’organització també de manera interna per conèixer el seu grau de qualitat. També dona suport als consells i comissions de l'Hospital, en què hi participen més de 600 professionals.

Consells i comissions
nodreixen la nostra manera de fer

Les comissions i subcomissions clíniques són òrgans multidisciplinaris que assessoren la Direcció de l'Hospital i vetllen per la qualitat i el desenvolupament efectiu i eficient de l'assistència.
Consells i comissions