Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Hepatologia

Hepatologia a Vall d'Hebron

Al Servei d’Hepatologia ens dediquem sobretot a l’atenció i assistència de pacients amb malalties hepàtiques, tant en l’àmbit de l’hospitalització com en el d’ambulatori i d’interconsultes hospitalàries.

Informació destacada

A banda de tractar els pacients amb malalties hepàtiques, al Servei d’Hepatologia col·laborem intensament en el Programa de trasplantament hepàtic, conjuntament amb el Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreática i Trasplantaments Digestius. A més, també co·laborem en l’atenció dels pacients hepàtics amb hemorràgia digestiva a la Unitat de Sagnants del Servei d’Aparell Digestiu, i en el control dels pacients hemofílics amb la Unitat d’Hemofília.

Cartera de serveis 

  • Assistència a hospitalitzats  
  • Assistència ambulatòria
  • Interconsultes d’hepatologia
  • Interconsultes de medicina interna
  • Consultes d’atenció primària
  • Biòpsies hepàtiques
  • Fibroscan  
  • Tests psicomètrics
  • Paracentesis
  • Assaigs clínics en hepatologia

  

Recerca 

El Servei d'Hepatologia forma part del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) amb un grup de recerca propi, el Grup de Malalties Hepàtiques. Estem implicats en recerca, tant clínica com bàsica i experimental, en malalties hepàtiques.

 

Docència

Des del punt de vista docent, els membres del Servei estan implicats en docència MIR (tutories); docència dintre del grau de medicina de quart a sisè; docència de postgrau (tesis doctorals) en el període post-MIR, i becaris de recerca i formació continuada. 

Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
     
Històries del campus relacionats