Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Còrnia i Superfície Ocular

Còrnia i superfície ocular

A la Secció de Còrnia i Patologia Ocular abordem el diagnòstic i tractament de totes les patologies que afecten la superfície ocular: inflamatòries, infeccioses, distròfiques, traumàtiques, tumorals o degeneratives.

 

Informació destacada

Al Servei disposem de les proves complementàries més actuals per diagnosticar patologies oculars de superfície: microscòpia especular, paquimetria, topografia d’última generació (Pentacam, Cassini), OCT de segment anterior d’alta resolució, etc.

Mantenim una relació estreta amb els serveis implicats en el diagnòstic (Microbiologia i Anatomia Patològica) i tractament (Banc de Sang i Teixits) de les patologies oculars. Això ens permet agilitar els processos diagnòstics (especialment en processos infecciosos i tumorals) i millorar el rendiment dels tractaments aplicats (membrana amniòtica, col·liris d’extracte de membrana amniòtica, de sèrum autòleg, de plasma de cordó, de plasma ric en plaquetes...).

Disposem de tres sales d’operacions setmanals de subespecialitat, la qual cosa ens permet tenir una llista d’espera molt reduïda per a les tècniques de superfície ocular i queratoplàsties. Som un centre especialment implicat en els trasplantaments de còrnia i, en els últims anys ens hem mantingut entre els centres públics amb un nombre més elevat de trasplantaments realitzats, tant en l’àmbit de Catalunya com a escala nacional. Els darrers anys hem anat incorporant les tècniques lamel·lars als nostres trasplantaments (lamel·lars anteriors, tipus DALK, i lamel·lars posteriors endotelials, tipus DSAEK i DMEK), de tal manera que en l’actualitat amb prou feines un 30 % d’aquests són penetrants. D’aquesta manera, aconseguim un índex més baix de complicacions intraoperatòries, una millor i més ràpida recuperació visual i una reducció de la incidència de rebutjos i/o fracassos endotelials a mitjà i llarg termini.

Igual com la resta de les seccions del nostre Servei, participem activament en la formació de residents de l’especialitat, així com en les classes d’Oftalmologia i en les pràctiques dels estudiants de quart curs de Medicina de la UAB.

Quant a la recerca, els integrants de la Secció fem tasques com a investigador principal o col·laborador en diferents projectes, tant del Servei d’Oftalmologia com d’altres serveis de l’hospital (Oncologia). Un d’aquests projectes ens permet tenir accés al tractament tòpic dels nostres pacients amb col·liri de plasma de cordó umbilical, molt superior a altres opcions terapèutiques en patologies de superfície ocular.

Som centre de referència CSUR per a les tècniques quirúrgiques de reconstrucció complexa de la superfície ocular, especialment les que impliquen l’ús de membrana amniòtica i queratopròtesis temporals o definitives.

     
Professionals relacionats
Dra. Laia
Bisbe López
Dra. Sara
Martín Nalda
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Javier José
Puig Galy
Metge/ssa
Oftalmologia
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats