Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Coordinació de trasplantaments

La Coordinació de Programes de Donació i Trasplantament té la missió de liderar, integrar i optimitzar els processos de donació i trasplantament. Sempre amb les màximes garanties de qualitat, seguretat i eficiència per tal d’oferir un alt nivell de protecció de la salut (donant-receptor) i una millora de la qualitat de vida dels pacients que necessiten un trasplantament.

Informació destacada

El nostre hospital és pioner en la creació de la figura del coordinador de trasplantaments. A més, els equips de trasplantaments infantils i d’adults estan coordinats per facilitar la transició i integració dels pacients pediàtrics a adults.

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és un dels centres més actius en donació d’òrgans i teixits i en nou dels deu programes de trasplantament d’òrgan sòlid d’adult i pediàtric de l’Estat. Som centre de referència de trasplantament de pulmó (adult i infantil) i de ronyó i fetge pediàtric.
 
L’Hospital Universitari Vall d’Hebron va ser el primer a tot l’Estat a fer un trasplantament hepàtic infantil i un trasplantament pulmonar. Els resultats en nombre i supervivència avalen l'expertesa de més de 40 anys d'activitat. L'any 2016 vam generar 414 donants (71 donants d'òrgans i 338 de teixits) i va dur a terme un total de 273 trasplantaments d'òrgan sòlid (141 renals, 51 hepàtics, 73 pulmonars i 5 de cor infantil).
 
Pel que fa al trasplantament de teixits, som el centre públic que realitza més trasplantaments de còrnies, i el primer hospital que va fer un trasplantament total de cara amb teixit compost. També som centre de referència de cremats i tenim un programa de cirurgia traumatològica i ortopèdica en què és imprescindible el teixit cutani i osteotendinós procedent de donant cadàver. 
 
El treball en comú de tot l'equip i la presa de decisions consensuada es duu a terme en les sessions clíniques setmanals, en què es comenten els possibles candidats a trasplantament i es prenen decisions sobre els tractaments més adients per a cada persona. Fruit d'aquesta feina és l'alta protocolització de tots els processos.
     
Professionals relacionats
Dra. Teresa
Pont Castellana
Coordinadora Mèdica
Trasplantaments
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats