Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Cirurgia Cardíaca Pediàtrica

Cirurgia Cardíaca Pediàtrica a Vall d'Hebron

El Servei de Cirurgia Cardíaca Pediàtrica és un dels més antics de l’Estat espanyol, amb més de 5.000 cirurgies realitzades amb circulació extracorpòria durant més de 40 anys d’activitat. És un centre de referència nacional per al tractament de les cardiopaties congènites i pot oferir la intervenció quirúrgica de tot tipus de malalties.

Informació destacada

Les patologies que tractem al nostre Servei es presenten cada una d’una manera característica. Així, les cardiopaties més simples poden transcórrer pràcticament sense presentar símptomes. En canvi, les més complexes apareixen durant el període neonatal en forma d’insuficiència cardíaca i de cianosi (falta d’oxigenació). 

Segons les dades, neixen a l’Estat uns 500 infants amb cardiopatia congènita, dels quals un 60% dels casos requerirà un tractament quirúrgic el primer any de vida. Són les malformacions congènites més freqüents amb un incidència de 8 de cada 1.000 naixements.

Per al diagnòstic bàsic de les cardiopaties congènites es fan ecocardiografies, electrocardiogrames i radiografies de tòrax. Però hi ha casos en què hem de completar el diagnòstic amb altres proves d’imatge com ara la ressonància magnètica i la tomografia axial computada (TAC), o amb proves d’esforç o d’altres de més invasives com són els cateterismes cardíacs, on s’introdueix un catèter fins a les cavitats cardíaques, i els estudis electrofisiològics, on hi ha s fa punció a la vena femoral i s’hi introdueix un o més catèters.

Aquestes patologies necessiten habitualment una operació. Per això disposem d’un quiròfan d’alta tecnologia que permet un monitoratge intraquirúrgic, i d’anestesiòlegs i personal d’infermeria especialitzat. Pel que fa a la prevenció primària, encara que no hi ha gaire informació sobre el que es pot aconseguir, es poden prendre una sèrie de mesures, com ara el control de la diabetis materna, la vacuna de la rubèola i durant l’embaràs cal evitar l’exposició a teratògens com poden ser l’alcohol o la talidomida.

Els professionals destacats en aquestes patologies son el Dr. Raúl Abella, el Dr. Joaquín Fernández Doblas i el Dr. Joaquín Pérez Andreu. La feina dels cirurgians cardíacs pediàtrics es complementa amb el dels serveis de cardiologia pediàtrica, anestesiologia, perfusió i infermeria quirúrgica. És fonamental el suport de les unitats de cures intensives, que és on van tots el nostres pacients intervinguts, tant de  neonatal com de pediatria.

Comptem amb diferents àrees d’excel·lència que ens fan estar a l’avantguarda de la cirurgia cardíaca pediàtrica. Disposem dels programes següents:

 

Programa de cirurgia neonatal

Algunes cardiopaties congènites requereixen una correcció quirúrgica durant el primer mes de vida. Disposem de programes neonatals específics com ara el programa de cor univentricular, hipoplàsia de cavitats esquerre i atrèsia pulmonar.

 

Programa de cirurgia valvular 

Tenim una àmplia experiència en la cirurgia de Ross (autoempelt valvular), inclús en el període neonatal.

 

Programa de cirurgia de la insuficiència cardíaca i assistència ventricular

Donem suport a tots els pacients que tinguin una afectació severa de la seva funció cardíaca.  Formem part del programa ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) que dóna un suport vital complert al pacient. Som un dels centres amb més experiència a nivell estatal en els programes d’assistència ventricular.

 

Programa de trasplantament de cor i pulmó

Som un dels centres estatals amb major nombre de pacients trasplantats. Des de l’any 2006, hem dut a terme més de 50 trasplantaments cardíacs i pulmonars.

 

Programa de cirurgia híbrida i de la hipoplàsia de cavitats esquerres

La hipoplàsia de cavitats esquerres és una de les cardiopaties congènites més complexes (operació de Norwood). Disposem d’un sala híbrida equipada amb l’instrumental adequat per dur a terme procediments combinats.

 

Programa d’atrèsia pulmonar amb comunicació interventricular

L’atrèsia pulmonar amb CIV és una de les cardiopaties més complexes.  En els casos més greus, hi ha una hipoplàsia severa d’aquestes artèries pulmonars, de manera que la sang arriba als pulmons mitjançant artèries que neixen de l’aorta. Nosaltres tractem aquesta patologia des del període neonatal per obtenir els millors resultats a llarg termini.

 
Unitats docents
Malalties relacionades
   
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats